2014-12 Na1d Matematik 1c

Planering
Kursmål och betygskriterier
Formelsamling
Bedömningar

Torsdagen den 8 januari 2015

Välkomna tillbaka efter vinterlovet. Idag ska ni få granska de nationella prov som ni gjorde innan jul och sedan kommer jag att påbörja betygssamtalen. Därefter vill jag att ni fyller i följande utvärdering så att jag kan göra justeringar inför vårens verksamhet.

Tisdagen den 16 december 2014

...och här kommer namnen på de som hittills har dekrypterat nedanstående meddelanden:
Krypto nr 1: Jakob, Valle, Christofer, Hugo
Krypto nr 2: Hugo, Valle, Christofer
Krypto nr 3:
Ni har därmed totalt 67 poäng. Bra jobbat! Säg till om jag missat någon!

Måndagen den 15 december 2014

Och härmed förklarar jag Matematik 1c avslutad och vi börjar nu på Matematik 2c, som finns på en alldeles egen sida Na1d Matematik 2c.

Jag återkommer med resultaten från de nationella proven och kursbetyget efter vinterlovet.

Fredagen den 12 december 2014

Muntligt nationellt prov för nedanstående elever i D01. Övriga arbetar på valfritt ställe med krypto nr 1–3. Skicka era lösningar till mig.
10.00-10.25  Filippa, Viktoria, Lykke, Habibie
10.30-10.55  Adrian, Ludvig, Isak, Anna

Poängjakten Krypto nr 3
Det tredje meddelandet är ett krypterat med Vigenéres metod. Du kan läsa i The Code Book om hur detta krypto fungerar.
UGYMOVFV Y NMSXXAEPG UXNRIE AH YUMA LD AVMZTXLQ E FZTCB GYAUD PEPW. IFO GEQERKRNDNQD MF KTCUMAY PLI RBGZ MB GESCLI AUARF MSHDS NBSIASC DLR KAGQLGWHR ZYEUWYCI. VF P KYRBSANREOWIGM GVHWCB XUW RPITGSCYVCFL LGVP YSIAR SA LWC PVRUJCXGL GU RRI YWIROVF TTAKYFW IFO GBEBMXIFL ACDXRJH USPY KIYXH BMI LY QNLICB LBO IFOC USKC LIRF SGCKHAHCN. MA S EMVCNDEFKFRLXA FMTWCCBI PAEFOV GZT DBIDMTLMMRK PPO QHUW KYVR TPJKRPWS

Torsdagen den 11 december 2014

Muntligt nationellt prov för nedanstående elever i KB03. Övriga arbetar på valfritt ställe med krypto nr 1 och nr 2.
10.00-10.25  Valle, Christofer, Arvid, Hugo
10.30-10.55  Jakob, August, Isabelle, Hannah
11.00-11.25  Roxana, Madeleine, Osin, Rasmus
11.30-11.55  Josefin, Björn, Malin

Poängjakten Krypto nr 2
Den andra kryptotypen är liksom ceasarkryptot ett substitutionskrypto, men här kommer det krypterade alfabetet inte i bokstavsordning.
BLR PVLGNWAZN LB IFWRN HMADN QGFFAN WAZ DFAFRWEN VWCF RFEMFZ LA FBBMXMFAP XLSSGAMXWPMLA MA LRZFR PL DLCFRA PVFMR XLGAPRMFN WAZ XLSSWAZ PVFMR WRSMFN WP PVF NWSF PMSF PVFI VWCF WEE OFFA WJWRF LB PVF XLANFQGFAXFN LB PVFMR SFNNWDFN BWEEMAD MAPL PVF JRLAD VWAZN PVF NFXRFP JLRZ LB PVMN JFFH MN BRFQGFAXI

Onsdagen den 10 december 2014

Muntligt nationellt prov för nedanstående elever i D23. Övriga arbetar på valfritt ställe med krypto nr 1.
15.00-15.25  Malva, Linnéa, Elise, Lovisa
15.30-15.55  Ola, Axel, Jacob, Joel

I engelskan läser ni i Simon Singhs The Code Book. Här kommer tillhörande utmaningar i matematiken. För att få poäng följer du instruktionerna i det hemliga meddelandet. Spara dina anteckningar om hur du löste kryptot så att du kan visa upp dem om jag ber dig om detta.

Poängjakten Krypto nr 1
Den första kryptotypen är flera tusen år gammal och användes av Julius Caesar.
BJQHTRJ YT F BTWQI TK XJHWJYX. NS YMJ HTRNSL BJJPX, BJ BNQQ XYZID MTB RFYMJRFYNHX MFX GJJS ZXJI YT UWTYJHY RJXXFLJX IZWNSL INKKJWJSY YNRJ UJWNTIX. UQJFXJ XJSI YMNX YJCY GD RFNQ YT XZXFSSJ NK DTZ MFAJ GJJS FGQJ YT IJHTIJ YMJ RJXXFLJ.

Tisdagen den 9 december 2014

Nationellt prov i matematik. Provet består av följande delar:
Del A: Muntlig del som genomförs i grupper. Se tider kommande dagar.
Del B: Uppgifter som ska lösas skriftligt 9.00-10.00 i C22.
Del C: En större utredande uppgift som ska lösas skriftligt 10.15-11.15 i C22.
Del D: Uppgifter som ska lösas skriftligt 12.00-14.00 i C22.

Ta med penna, sudd, linjal och räknare. Formelsamling, prov och inskrivningspapper får du på plats. Det är tillåtet att ha räknare när du gör del C och D men inte för del B. Ni har inga andra lektioner idag.

Måndagen den 8 december 2014

Repetition av Matematik 1c. Jag rekommenderar följande:
  • Arbeta igenom häftet med det nationella provet.  Här hittar du prov och bedömningsanvisningar.
  • Läs igenom Matematik 1c Sammanfattning. Kontrollera att dina kunskaper innefattar de punkter som finns i kursens centrala innehåll och att du kan alla de begrepp som nämns.
  • Här finns repetitionsuppgifter från gamla nationella prov. Ladda ner dokumentet om inte länkarna fungerar och gör bara de uppgifter som anges (nummer och svårighetsgrad finns angivet).
  • Vid behov kan du titta på denna sammanfattning av Matematik 1c (28 min). På samma ställe hittar du också en mängd kortare filmer om olika delar av Matematik 1c.

Information om det muntliga provet
Genomförandet är likartat med det muntliga provet i årskurs 9 och genomförs i grupper enligt ovan. Provet handlar om mönster och jag kommer både att ställa individuella frågor och frågor att diskutera i grupp.

Dina insatser bedöms efter i vilken grad du
  • analyserar och löser matematiska problem samt tolkar och värderar metoder och resultat
  • för matematiska resonemang, underbygger dina resonemang samt värderar och vidareutvecklar egna och andras resonemang
  • uttrycker dig i tal och använder ett matematiskt språk

Tänk på att du har möjlighet att visa vad du kan vid din redovisning och i diskussionen efter kamraternas redovisning.

Fredagen den 5 december 2014

Repetition av Matematik 1c.

Torsdagen den 4 december 2014

Repetition av Matematik 1c. Bedömning av utdelat nationellt prov. Här hittar du prov och bedömningsanvisningar.

Onsdagen den 3 december 2014

Repetition av Matematik 1c.

Tisdagen den 2 december 2014

Repetition av Matematik 1c.

Måndagen den 1 december 2014

Idag får ni tillbaka diagnosen så att ni kan se vad ni behöver repetera. Ni får också ett häfte med ett gammalt nationellt prov. På torsdag kommer vi att titta på hur detta prov bedöms. Det betyder att ni bör ha arbetet igenom provet innan dess.

Torsdagen den 27 november 2014

Diagnos som behandlar sannolikhet, grafer och funktioner. Vi startar 9.50 i aulan.

Onsdagen den 26 november 2014

Gemensam uppgift om sannolikhet och fortsätt sedan med repetitionsuppgifter.

Tisdagen den 25 november 2014

Vi arbetar vidare med grafer och funktioner genom att göra bokens sista Sant eller falskt på sidan 310. Lämna in dina svar här och fortsätt sedan med repetitionsuppgifter.

Dagens Sant eller falskt resulterade i 20 poäng och ni har nu totalt 60 poäng!

Måndagen den 24 november 2014

Vi studerade olika typer av funktioner och deras koppling till olika tillämpningar med hjälp av en gammal uppgift från de nationella proven. Repetera med hjälp av repetitionsuppgifter från gamla nationella prov.

Fredagen den 21 november 2014

Idag är Susanne ledig och Katharina, som läser till civilingenjör på LTH kommer att vikariera. Hon hjälper er med repetition av grafer och funktioner enligt planeringen.

Om du känner dig klar med de blandade övningarna om grafer, funktioner och sannolikhet så fortsätter du med repetitionsuppgifter från gamla nationella prov. Gör uppgifter på lämplig kunskapsnivå. Börja med Sannolikhet eller Funktioner som finns under Matematik 1c. Instruktioner om hur uppgifterna bedöms finns i slutet av provdokumenten.

Onsdagen den 19 november 2014

Vad är sannolikheten att någon som inte alls studerat matematik får alla rätt på Sant eller falskt på sidan 266? Fyll i gruppens resultat här. En helt grön rad innebär två poäng till klassen, endast ett fel ger en poäng och korrekt svar på extrauppgiften ger en poäng.

Strålande! Denna gång kammade ni hem 21 poäng och nu har ni totalt 40 poäng.

Fortsätt med blandade uppgifter enligt planeringen när ni är klara med Sant eller falskt.

Tisdagen den 18 november 2014

Idag går vi igenom de sista momenten i kursen Matematik 1c. Det handlar om statistik. Läs sidorna 249–257 i boken och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.

Måndagen den 17 november 2014

Ibland är sannolikheten för en händelse beroende på vad som hänt innan? Läs sidorna 242–245 i boken och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.

Fredagen den 14 november 2014

Hur beräknar man sannolikheten för att få två sexor när man slår med två tärningar? Läs sidorna 234–240 i boken och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.

Torsdagen den 13 november 2014

Nu är det dags att ta sig an sannolikhetsläran. Läs sidorna 228–232 i boken och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.
Klassen beslutade sig idag för att lägga in en diagnos om funktioner och sannolikhet för att se om alla har koll på dessa områden innan det nationella provet.

Onsdagen den 12 november 2014

Idag avslutar vi funktionsavsnittet med att undersöka i vilka situationer vi använder en linjär modell, en potensfunktion respektive en exponentiell modell. Läs sidan 308 i boken och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.

Måndagen den 10 november 2014

Innan höstlovet tittade vi på räta linjens ekvation och idag fortsätter vi med exponential- och potensfunktioner. Läs sidorna 303–306 i boken och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.

Fredagen den 7 november 2014

Analys av prov 2. Skriv in din analys på It's learning så kommer jag att komplettera med mina iakttagelser.

Torsdagen den 6 november 2014

Idag är det dags för det andra provtillfället i Matematik 1c. Provet handlar om algebra och geometri och vi skriver denna gång i D01 9.50-11.20. Ta med penna, sudd och räknare. Prov, kladdpapper och formelsamling får du på plats.

Onsdagen den 5 november 2014

Repetition av algebra och geometri.

Tisdagen den 4 november 2014

Vi fortsätter att repetera algebra och geometri enligt planeringen. Läs gärna igenom denna sammanfattning av algebra och geometri och kontrollera att du har koll på begrepp och vad du förväntas kunna.

Måndagen den 3 november 2014

Hur står det till med algebran? Bestäm om påståendena på sidan 143 är sanna eller falska och fyll i gruppens resultatet här. En helt grön rad innebär två poäng till klassen.

Denna omgång var klurig. Några av er fick nästan till alla rätt. Bra! Ingen var dock helt felfri och inga poäng delas ut denna gång.

Därefter fortsätter vi att repetera algebra och geometri enligt planeringen inför torsdagens matematikprov.

Torsdagen den 23 oktober 2014

Vi kan redan lösa ekvationer och olikheter algebraiskt. Idag tittar vi hur vi kan lösa samma problem grafiskt.

Läs sidorna 298–300 i boken och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.

Onsdagen den 22 oktober 2014

Räta linjens ekvation kan skrivas y = kx + m. Idag tar vi reda på hur k och m påverkar grafen. Prova själv att ändra på k och m här.

Läs sidorna 293–297 i boken och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.

Tisdagen den 21 oktober 2014

Ett matematiskt samband mellan exempelvis sidan på en kvadrat och dess area kan visas på flera olika sätt, såsom med en formel, en graf eller en värdetabell. Vi pratade också funktioner och om definitionsmängd och värdemängd.

Läs sidorna 288–290 i boken och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.

Måndagen den 20 oktober 2014

Idag går vi vidare till nästa avsnitt som handlar om grafer och funktioner. På lektionen tittar vi på fredagens uppgift som handlade om arean hos en rektangulär gräsmatta med omkretsen 34 m. Sambandet mellan gräsmattans bredd och area kan vi studera i en graf. Se här för en beskrivning om hur du gör detta på din räknare.

Därefter pratade vi om direkta proportionaliteter. Läs sidorna 278, 281 och 284–286 i boken och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.

Fredagen den 17 oktober 2014

Dags för poängjakten igen. Bestäm om påståendena på sidan 215 är sanna eller falska och fyll i gruppens resultatet här. En helt grön rad innebär två poäng till klassen. Därefter fortsätter vi med uppgifterna enligt planeringen.

Mycket bra jobbat! Det mesta blev helt korrekt. Ludvig, Linnéa, Axel och Ola klarade alla uppgifterna och samlade in ytterligare fyra poäng till klassen. Ställningen är nu 19 poäng.

Torsdagen den 16 oktober 2014

Dagens tema är likformiga trianglar och sedan tar vi oss an begreppen implikation och ekvivalens, som används i matematisk argumentation. Läs sidorna 180-185 i boken och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.

Ställningen i poängjakten är nu 15 poäng efter det att Ola lämnat in en utmärkt lösning på problem nr 3.

Onsdagen den 15 oktober 2014

Vi fortsätter med att diskutera hur man formulerar ett geometriskt bevis.

Tisdagen den 14 oktober 2014

Igår använde vi algebra för att visa matematiska samband. Idag fortsätter vi att bevisa geometriska samband. Läs sidorna 171–174, 176 och 178 i boken och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.

Måndagen den 13 oktober 2014

Vi kan visa matematiska samband på flera sätt. Om man visar ett samband genom att beskriva ett antal exempel så visar man sambandet på en lägre nivå än om man använder en generell metod som visar att sambandet alltid gäller. Läs sidorna 138–139 i boken och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.

Fredagen den 10 oktober 2014

Idag är jag i Stockholm på en fysikerkonferens. Biträdande rektor Maria, som varit lärare i kemi och matematik, kommer att ta väl hand om er denna lektion. För att hon ska få ett fristående avsnitt så är det area, volym och omkrets som står på agendan idag. Läs sidorna 156–170 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.

Torsdagen den 9 oktober 2014

Ofta behöver vi skriva om våra formler och lösa ut den variabel vi är intresserad av. Läs sidorna 132–133 i boken och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.

Onsdagen den 8 oktober 2014

Formler finns det gott om i fysiken. De beskriver sambandet mellan olika storheter. Med formler kan vi också beskriva mönster. Läs sidorna 127 och 130 i boken och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.

Tisdagen den 7 oktober 2014

Hur löser man ekvationer där variabeln har vilken exponent som helst. Läs sidorna 122–123 i boken och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.

Fredagen den 3 oktober 2014

Idag löser vi problem i kvadrat. Läs sidorna 120–121 i boken och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.

Onsdagen den 1 oktober 2014

Olikheter står det på dagens agenda. Läs sidorna 117–118 i boken och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.

Tisdagen den 30 september 2014

Vi fortsätter att arbeta med vektorer och trigonometri.

Måndagen den 29 september 2014

I samband med vektorerna behöver ni också kunna dela upp en en vektor i exempelvis en horisontell del och en vertikal del. För att göra detta behöver vi trigonometri. Läs sidorna 188-198 i läroboken och arbeta med uppgifterna enligt planeringen. Vi kommer att arbeta med detta avsnitt även imorgon.

Fredagen den 26 september 2014

Idag kommer vi att prata om vektorer eftersom ni snart behöver detta begrepp i fysiken. Läs sidan 199-203 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Torsdagen den 25 september 2014

Algebra är ett kraftfullt verktyg vid problemlösning. Läs sidan 114 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Onsdagen den 24 september 2014

Att lösa ekvationer är dagens tema. Läs sidan 107-113 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Tisdagen den 23 september 2014

Idag går vi igenom hur man faktoriserar ett algebraiskt uttryck. Läs sidan 104 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Måndagen den 22 september 2014

Ola arbetar för att få fika till klassen och han har lämnat in två utmärkta lösningar på problem 1 och 2 i poängjakten. Detta ger totalt 3 poäng och ni är nu uppe i 13 poäng. Som avslutning på avsnittet om procent kommer här ett problem från skolornas matematiktävling. Varje korrekt lösning som lämnas in till Susanne ger två poäng.

Poängjakten Problem 3
En cykel kostar n kronor hos två olika cykelhandlare, där n är ett positivt heltal. Den förste handlaren höjer cykelns pris med p %, han sänker därefter priset med p % och höjer till sist åter priset med p % till 1152 kronor. Den andre handlaren sänker först priset med p %, höjer det därefter med p % och sänker till slut åter priset med p % till 768 kronor. Bestäm n och p.

Vi inleder nästa område med en gåta: ”What does the little mermaid wear?”
Läs sidorna 98-103 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Fredagen den 19 september 2014

Idag är det dags att analysera gårdagens prov. Läs noga igenom provet och genomför analysen enligt instruktionerna i Prov 1 - Analys.

Torsdagen den 18 september 2014

Prov på aritmetik och procent i aulan tillsammans med Na1c 9.55-11.25. Ta med penna, sudd och räknare. Prov, inskrivningspapper och formelsamling får du på plats.

Onsdagen den 17 september 2014

Repetition enligt planeringen. Jag räknar med att precis hinna tillbaka till denna lektion. Börja repetera även om jag skulle vara lite sen.

Tisdagen den 16 september 2014

Repetition enligt planeringen. Idag vikarierar Lukas eftersom jag är på läger med Na2d.

Måndagen den 15 september 2014

Vi avslutar procentavsnittet på sidan 88 i boken där det finns ett antal påståenden. Bestäm om de är sanna eller falska och fyll i resultatet här. De par som har alla rätt samlar två poäng till poängjakten. Efter det så fortsätter vi med att repetera (se planeringen för imorgon och i övermorgon).

Resultatet på dagens Sant eller falskt var strålande. Alla grupperna gjorde ett mycket bra jobb och Jakob B, Elise, Jakob H, Lovisa, August, Malva, Rasmus, Linnéa, Ola och Filippa lyckades att få allt helt korrekt. Det blir således 10 poäng till klassen!

Fredagen den 12 september 2014

Index är det sista vi kommer att gå igenom innan nästa veckas prov. Läs sidan 86 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.

Torsdagen den 11 september 2014

Idag avhandlar vi lån, räntor, amorteringar och låneavgifter. Läs sidorna 80-84 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.

Onsdagen den 10 september 2014

Vi tar upp begreppet förändringsfaktor och diskuterar hur vi kan räkna ut kapitalet på banken efter ett antal år. Läs sidorna 72-77 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen. Om du behöver så kan du titta på en film om förändringsfaktorer.

Fredagen den 5 september 2014

Vad är det för skillnad mellan procent och procentenheter? Läs sidorna 67 och 70 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen. Jag går också igenom uppgift 2119 och de sant-eller-falskt-uppgifter som många hade problem med på förra lektionen. Om du behöver så kan du titta på en film om procent.

Torsdagen den 4 september 2014

Vi avslutar aritmetiken på sidan 53 i boken där det finns ett antal påståenden. Bestäm om de är sanna eller falska och fyll i resultatet här. De par som har alla rätt samlar två poäng till poängjakten.

Därefter fortsätter vi med procent, promille och ppm. Läs sidorna 64–65 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.

Onsdagen den 3 september 2014

Diagnosen talsystem visar om du behöver mer hjälp med omräkning mellan olika talbaser.

Nu har vi gått igenom de viktiga grunderna i aritmetik, vilket är läran om tal och hur man räknar med talen. För att kunna använda dina matematikkunskaper i andra situationer utanför matematiklektionerna pratar vi idag om problemlösning. Läs sidan 49 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.

Idag introducerar vi också tävlingen Poängjakten. I poängjakten samlar ni poäng och när ni gemensamt kommer upp till 100 poäng bjuder jag på fika. Här kommer de första två problemen. För att få poäng lämnar du in dina lösningar på papper senast om en vecka och ser till att du även kan förklara lösningen muntligt om jag ber dig om detta.

Poängjakten Problem 1
Summan av tre positiva heltal är 11. Summan av talens kuber är 251.
Bestäm samtliga taltripplar som uppfyller villkoren.

Poängjakten Problem 2

Att multiplikationen 11 · 11 = 121 är korrekt i vårt decimala system kan du snabbt räkna ut, men stämmer den i andra talsystem? Kan du visa att det stämmer i ett annat talsystem så får du en poäng. Kan du redovisa alla talsystem som detta gäller för så får du två poäng.

Tisdagen den 2 september 2014

Förbered dagens lektion genom att titta på filmen om talbaser. Vi arbetar idag med olika talsystem såsom det hexadecimala, decimala och binära talsystemet. Datorer använder binär kod och åtta binära siffror bildar tillsammans en byte. Bokstaven A kodas enligt ASCII-standarden 01000001. Vilket tal är detta decimalt? Läs sidorna 44-45 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.

Gör också diagnosen om potenser och grundpotensform på lektionen.

Måndagen den 1 september 2014

Idag pratar vi om grundpotensform och prefix. Läs sidorna 38 och 40 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.

Fredagen den 29 augusti 2014

Gör diagnosen om bråk, decimaltal och gällande siffror. Sedan blir det mera potenser. Läs sidan 36 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.

Torsdagen den 28 augusti 2014

Kvadratrötter och potenser står på menyn idag. Läs sidorna 32 och 34 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen. Titta på filmerna om kvadratrötter och potenser om du behöver.

Onsdagen den 27 augusti 2014

Hur man gör när man adderar, subtraherar, multiplicerar och dividerar två bråk kan du kanske sedan innan och vad ett decimaltal är du nog också bekant med, men vad är gällande siffror. Läs sidorna 23, 27–28 och 29 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen. Om du behöver tittar du på filmerna om bråkräkning, decimaltal och gällande siffror.

Tisdagen den 26 augusti 2014

Kunskaperna från gårdagens lektionen testar vi med  diagnosen om primtal och negativa tal
Denna lektion fortsätter vi med bråkräkning. Hur gör man när man förlänger och förkortar bråk? Läs sidorna 20–21 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen. Om du behöver tittar du på filmen om bråkbegreppet.

Måndagen den 25 augusti 2014

Kontrollera att du kommer ihåg de begrepp vi gick igenom förra lektionen genom att göra diagnosen om talbegrepp och räknesätt.
Idag fortsätter vi med primtal och negativa tal. Läs sidorna 13–14 och 16–17 samt gör uppgifter enligt planeringen. Titta på filmen om negativa tal om du behöver.

När du är klar kan du försöka dig på följande kluring.
Hitta alla positiva heltal x och y som löser x(x–3y) = 2002.

Fredagen den 22 augusti 2014

Under introduktionsdagen hämtade du alla dina läroböcker och däribland finns din matematikbok som heter Matematik 5000 1c. Det finns lösningsförslag till bokens uppgifter.

Idag börjar vi att titta på olika typer av tal och i vilken ordning man räknar ett uttryck. Mer information om vad vi gör denna lektion hittar du i Planeringen längst upp på sidan.

Torsdagen den 21 augusti 2014

Välkommen till kursen Matematik 1c. Under hösten kommer ni att ha en matematiklektion varje dag och kursen avslutas redan i december med ett skriftligt och ett muntligt nationellt prov. Direkt efter vinterlovet börjar vi sedan på nästa kurs som är Matematik 2c.
För att jag ska veta hur jag ska lägga upp undervisningen i kursen så kommer vi denna lektion att göra en matematisk diagnos.