2014-06 Na1d Matematik 2c

Planering
Kursmål och betygskriterier
Formelsamling
Kursdokument
Bedömningar

Fredagen den 23 maj 2014

Idag blir det social samvaro i Botan istället för matematik. Nästa vecka börjar vi med kursen Matematik 3c.

Torsdagen den 22 maj 2014

Nationellt prov i Matematik 2c. Ni har ordinarie lektioner fram till 9.30 men inga lektioner efter provet. Det nationella provet börjar 10.00. Andersson–Nagmér skriver i Bildsalen och Neuman–Åman skriver i C33. Ta med penna, suddgummi och linjal. Formelblad, prov och inskrivningspapper får ni på plats.

Del B och C skrivs 10.00–12.00 utan räknare. I del B skriver ni endast svar i provhäftet medan del C kräver redovisade lösningar på separat papper.

Del D skrivs 13.00-15.00 och består av uppgifter som löses med räknare. Lösningar och svar till uppgifterna ska redovisas på separat papper.

Tisdagen den 20 maj 2014

Sista lektionen före nationella provet. Frågetimme. Tre personer från projektet CRC kommer på studiebesök.

Måndagen den 19 maj 2014

Idag tar jag upp de områden som visade sig vara problemområden på det nationella exempelprovet.

Fredagen den 16 maj 2014

Hur bedöms det nationella provet? Vi tittar på bedömningen av exempelprovet som ni arbetat med denna vecka. Ni kommer att få bedöma ett prov var och resultaten fyller du i här. Bedömningsanvisningar hittar du här.

Torsdagen den 15 maj 2014

Idag blir det dubbla lektioner eftersom matematiken tar över efterföljande lektion. Lämna in dina lösningar av exempelprovet till Susanne när du är klar så att vi gemensamt kan diskutera bedömningen av provet imorgon.

Tisdagen den 13 maj 2014

Vi fortsätter med det utdelade materialet.

Måndagen den 12 maj 2014

Nu börjar repetitionen inför nästa veckas nationella prov i Matematik 2c. Idag delar jag ut ett repetitionshäfte med uppgifter på olika nivåer. Dessutom så får ni ett gammalt nationellt prov. Det nationella provet arbetar ni med fram till torsdag. På fredag tittar vi gemensamt på bedömningen av provet.

Fredagen den 9 maj 2014

Vi undersöker hur vi kan använda räknaren för att anpassa matematiska samband till en serie med mätvärden. Med räknaren kan du anpassa en linjär-, andragrads-, potens- eller exponentialfunktion till dina mätvärden. Undersök gärna hur du kan använda statistikfunktionerna också. Instruktioner hittar du under menyn Allmänt (se Regression på räknaren respektive Statistik på räknaren).

Måndagen den 28 april 2014

Standardavvikelse och normalfördelning. Läs 208-209 och 216-217 och arbeta med uppgifter enligt planeringen. Om du behöver en extra genomgång av standardavvikelse kan du titta på denna film.

Söndagen den 27 april 2014

Spyken anmält fem lag till tävlingen Matematikπlen som går av stapeln idag. Na1d representeras av Max, Gabriel och Patrik i två olika lag. Mer information

Fredagen den 25 april 2014

För att sammanfatta statistiska data använder vi medelvärde, median och typvärde och vill vi beskriva spridningen av värdena så kan vi använda variationsbredd och kvartilavstånd. Läs sidan 198-205 och arbeta med uppgifter enligt planeringen. Titta på denna film om du vill ha en extra genomgång om lägesmått och spridning.

Kommunen kommer att anställa sex elever till sitt projekt sommarmatte på heltid från den 28 juli till den 15 augusti. Ansök senast idag om du är intresserad. Mer information

Torsdagen den 24 april 2014

Vad händer om många låter bli att rösta? Blir resultatet ändå representativt? Idag pratar vi om bortfall och andra felkällor vid statistiska undersökningar. Läs sidan 194-195 och arbeta med uppgifter enligt planeringen (vi kommer inte att använda formeln för felmarginal).

Tisdagen den 22 april 2014

Välkomna tillbaka efter påsklovet! Nu är det dags för statistik. Vi tittar på hur man samlar in mätdata och hur dessa mätdata sedan kan presenteras på olika sätt. På lektionen samlar vi in mätdata och studerar de insamlade mätvärdena. Läs sidan 188-192 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Fredagen den 11 april 2014

Matematikprov i aulan kl 12.40–14.40. Lektionerna innan slutar 12.00 så att ni hinner äta. Ta med penna, suddgummi, linjal och räknare. Prov, formelblad och papper får ni i aulan. Denna gång handlar provet om kapitel 2 och 3 i läroboken.

Torsdagen den 10 april 2014

Repetition fortsättning.

Tisdagen den 8 april 2014

Repetition fortsättning.

Måndagen den 7 april 2014

Vi fortsätter med de uppgifter vi påbörjade i tisdags och fredags.

Fredagen den 4 april 2014

På grund av treornas nationella prov har vi blivit av med skrivsalen nästa torsdag. Vi beslutade att flytta matematikprovet till fredagen då vi också kan få lite längre skrivtid.

Kan ni algebra och ickelinjära modeller lika bra som geometri? Kolla in Sant eller falskt på sidan 135. Era svar lämnar ni in här och sedan fortsätter ni med repetitionsuppgifterna enligt planeringen. Den som vill träna mer på den högsta betygsnivån hittar ett antal gamla uppgifter från de nationella proven här.

Ni tänker väldigt bra ihop och gjorde bara några enstaka misstag på Sant eller falskt idag. Detta resulterar i ytterligare 15 poäng och vi har nu 46 poäng i fikafonden.

Tisdagen den 1 april 2014

Vi fortsätter med koordinatgeometri och sedan börjar det att bli dags att repetera inför provet nästa vecka. Repetitionsuppgifter hittar du i planeringen. Vi börjar med att värma upp med Sant eller falskt på sidan 176. Era svar lämnar ni in här.

Geometrin kunde ni bra och vi hade hela fyra grupper som hade alla rätt på Sant eller falskt, vilket resulterar i 20 poäng till fikafonden. Vi är nu uppe i 31 poäng.

Måndagen den 31 mars 2014

Dags för koordinatgeometri. Vi räknar ut avstånd och mittpunkt mellan två punkter. Läs sidan 172-174 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Fredagen den 28 mars 2014

Likformighet och kongruens. Läs sidan 166-169 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Torsdagen den 27 mars 2014

Hur ser sambandet mellan längd-, area- och volymskala ut? Läs sidan 162-163 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Måndagen den 24 mars 2014

Nu fortsätter vi med topptriangelsatsen och transversalsatsen. Läs sidan 157-161 och arbeta med uppgifter enligt planeringen. En extra genomgång av teorin hittar du här och ett exempel på hur satserna tillämpas hittar du här.

Fredagen den 21 mars 2014

Vi studerar randvinkelsatsen och dess följder. Läs sidan 153-154 och arbeta med uppgifter enligt planeringen. Titta på denna film om cirklar och randvinkelsatsen och denna film om dess bevis om du behöver en extra genomgången.

Torsdagen den 20 mars 2014

Idag återupptar vi bekantskapen med geometrin. Du kommer väl ihåg likbelägna, sido-, alternat- och vertikalvinklar? Och vad var en bisektris? Dessutom dammar vi av våra kunskaper om hur man bevisar en matematisk sats. Läs sidan 148-150 och arbeta med uppgifter enligt planeringen. Titta på denna film om geometriska begrepp och denna film om yttervinkelsatsen om du behöver en extra genomgång.

Tisdagen den 18 mars 2014

Vad har logaritmer med hörsel att göra? Här nedan hittar du lösningarna till arbetsbladet som jag delade ut idag.
Klicka på bilden för att förstora texten.

Måndagen den 17 mars 2014

Läs om sambandet mellan formel och graf på sidan 132 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Torsdagen den 13 mars 2014

Nu är det dags för poängjakten igen och dagens fråga är: När började Na1b att fika? Na1b hade klassmöte lektionen före och frågan är när kaffevattnet var klart så att de kunde börja fika. Varje inlämnad beräkning som som inte är mer än x minuter fel kommer att belönas med poängen P, som beräknas på följande sätt P = 5 – 0,2x2. (Negativa poäng delas inte ut.)

Det visade sig att vattnet inte alls svalnade enligt ett exponentiellt samband och ingen av oss lyckades förutsäga tiden. Nästa matematiklektion är på måndag eftersom vi är på studiebesök i morgon fredag.

Tisdagen den 11 mars 2014

Läs om logaritmer med olika baser på sidan 123 och arbeta med uppgifterna fortsätt sedan med tillämpningar på exponentialekvationer enligt planeringen. Vi fortsätter med tillämpningarna på torsdag.

Fredagen den 7 mars 2014

Läs om logaritmlagarna på sidan 121 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen. Titta på denna film om logaritmlagarna och denna film om ekvationslösning om du behöver en extra genomgång.

Torsdagen den 6 mars 2014

Idag tar vi reda på vad logaritmer är. Läs om logaritmer på sidorna 118-119 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen. Titta på denna film om du behöver en extra genomgång.

Tisdagen den 4 mars 2014

Tillämpningsuppgifter på potensfunktioner och exponentialfunktioner enligt planeringen. Titta på denna film om du behöver en extra genomgång.

Måndagen den 3 mars 2014

Läs om potensfunktioner på sidorna 113-114 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen. Titta på denna film om du behöver en extra genomgång.

Fredagen den 28 februari 2014

Tillämpningsuppgifter enligt planeringen. Idag tittade vi också tillbaka på bollen som vi kastade upp i början av fysikkursen och kunde med hjälp av den anpassade andragradsfunktionen räkna ut när bollen skulle landa på avståndsmätaren och hur högt den kom.
Bollkast
Beräkningar av nedslagstid och maximal bollhöjd:
Klicka på bilden för att förstora texten.

Torsdagen den 27 februari 2014

Läs om andragradsfunktionens största och minsta värde på sidorna 106-107.
Gör uppgifterna enligt planeringen.

Tisdagen den 25 februari 2014

Läs om andragradsfunktionens graf på sidorna 102-104.
Titta på denna film om du behöver en extra genomgång.
Studera hur koefficienterna i andragradsfunktionen påverkar grafen här.
Gör uppgifterna enligt planeringen.

Måndagen den 24 februari 2014

Läs om komplexa tal på sidorna 98-99.
Titta på denna film om du behöver en extra genomgång av komplexa tal.
Gör uppgifterna enligt planeringen och svara på följande frågor.