2015-12 Na33 Fysik 2

Inledning
Kursinformation
Lektionsplanering
Lösningsförslag
Bedömningar


Alla bedömningar är nu gjorda och provet finns tillgängligt för granskning tisdagen den 26 januari 12.35–13.10. Betygssamtal tänkte jag påbörja 13.10 efter provvisningen och fortsätta med onsdag 13.40–14.40 utanför C41.

Fredagen den 15 januari 2016

Provbanksprov som omfattar hela kursen Fysik 2. Vi skriver i aulan 8.30–12.30 (de som har förlängd skrivtid börjar 8.00). Ta med penna, sudd, linjal och räknare. Formelsamling, prov och inskrivningspapper får du på plats.

Torsdagen den 14 januari 2016

Repetition inför fredagens prov.

Tisdagen den 12 januari 2016

Repetition inför fredagens prov.

Torsdagen den 17 december 2015

Sista lektionen innan jullovet och vi fortsätter med astrofysik. Idag bekantar vi oss med avståndsmätning i universum. Se Astrofysik.

Tisdagen den 15 december 2015

Nu återstår bara astrofysiken. Vi börjar att med att studera exoplaneter. Se Astrofysik.

Torsdagen den 10 december 2015

Ingen lektion på grund av nationellt prov i Matematik 4.

Tisdagen den 8 december 2015

Vi repeterar vågor och partiklar.
Repetition Våg och partikel

Torsdagen den 3 december 2015

Elektromagnetism står på dagens agenda.
Repetition Elektromagnetism

Tisdagen den 1 december 2015

Vi fortsätter med mekaniska vågor.
Repetition Mekaniska vågor

Torsdagen den 26 november 2015

Idag är det SACO-mässa istället för fysik.

Tisdagen den 24 november 2015

Idag repeterar vi mekaniska vågor.
Repetition Mekaniska vågor

Torsdagen den 19 november 2015

Idag repeterar vi moment, kaströrelser och cirkulär rörelse.
Repetition Rörelse och krafter

Tisdagen den 17 november 2015

Analys av fredagens prov.  Jag har nu lagt ut resultatet och mina kommentarer och vill ha in dina synpunkter. Se It´s learning  Prov 3 - Analys. Nästa lektion kommer jag att prata individuellt med var och en av er eftersom vi nu närmar oss slutet på kursen Fysik 2.

När du är klar med provanalysen fortsätter du med repetition av rörelser och krafter.
Repetition Rörelse och krafter

Fredagen den 13 november 2015

Fysikprov i aulan 8.30-10.30. Denna gång handlar det om elektromagnetism, våg och partikel. Ta med dig penna, sudd, räknare och linjal. Provpapper får du i aulan.

Torsdagen den 12 november 2015

Fortsatt repetition.

Tisdagen den 3 november 2015

Repetition inför nästa veckas prov enligt planeringen. När du är klar med med uppgifterna i lektionsplaneringen kan du börja arbeta med repetitionsmaterialet
Repetition Elektromagnetism
Materialet innehåller läsanvisningar, uppgifter, laboration samt diagnoser.

Torsdagen den 22 oktober 2015

Ingen lektion. Susanne upptagen på annat håll denna lektion, men det kan kanske passa bra att ni får tiden till att repetera inför morgondagens matematikprov.

Tisdagen den 20 oktober 2015

Idag pratar vi om effektivvärde och toppvärde för en växelspänning.

Grund
Växelström (Barker film 9:19)

Torsdagen den 15 oktober 2015

Vi fortsätter med att studera virvelströmmar och transformatorn samt gör experiment om induktion om du inte gjorde detta förra lektionen.

Läs sidorna 188–197 i Impuls 2 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Tisdagen den 13 oktober 2015

Om du drar en ledare i ett magnetfält så börjar de fria elektronerna att röra på sig. Detta fenomen kallas induktion. Strömmar induceras också om du ändrar det magnetiska flödet genom en spole, vilket är grunden till både generatorer och transformatorer.

Grund
Läs sidorna 171–180 i Impuls 2 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Gör följande experiment om induktion när du är klar.
Inducerad spänning (Barker film 9:52)
Inducerad spänning i ett flygplan (Barker film 5:21)
Magnetiskt flöde (Barker film 9:09)
Faradays induktionslag (Barker film 9:31)
Faradays induktionslag (exempel) (Barker film 6:45)

Torsdagen den 8 oktober 2015

Denna lektion har ni biologi med Ann-Sofie i C42 för att alla grupperna ska få ungefär samman antal lektioner.

Tisdagen den 6 oktober 2015

Laboration L08 Jordmagnetiska fältet
Instruktioner till denna laboration finns här.

Torsdagen den 1 oktober 2015

Idag arbetar vi med jordens magnetfält och förbereder oss inför nästa lektions laboration.

Grund
Läs sidorna 167–169 i Impuls 2 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Tisdagen den 29 september 2015

Vi har konstaterat att laddningar som rör sig skapar magnetfält. Men vad händer om laddningarna rör sig i ett yttre redan befintligt magnetfält?

Grund
Läs sidorna 162–165 i Impuls 2 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Torsdagen den 24 september 2015

Magnetfältet runt en ledare är ganska svagt men vad händer om vi virar ihop ledare så att det blir många ihopsamlade slingor?

Grund
Läs sidorna 154–159 i Impuls 2 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Tisdagen den 22 september 2015

Ett magnetfält kan påverka permanentmagneter och laddningar i rörelse. Vi börjar med göra ett experiment om magnetfält. Anteckna dina slutsatser.

Grund
Läs sidorna 144–151 i Impuls 2 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Magnetismens historia (UR 29:02)

Extra
Magnets: How do they work? (MinutePhysics 6:25)

Torsdagen den 17 september 2015

Ett elektriskt fält påverkar laddningar med en kraft på samma sätt som ett gravitationsfält påverkar massor med en kraft. På dagens lektion ska vi släppa in elektroner i ett elektriskt fält och se var de tar vägen.

Grund
Läs sidorna 126–131 i Impuls 2 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Extra
Läs sidorna 134–138 och 140–142 i Impuls 2 och arbeta med uppgifterna 314–316 och 320–322.

Tisdagen den 15 september 2015

Innan vi går in på nästa område som är elektromagnetism så vill jag att ni gör diagnosen om vågor och partiklar. Om ni har mer att göra på vätespektrumlaborationen så kompletterar ni därefter denna och lämnar in rapporten.

Extra
Arbeta med uppgift 5 och 6 på diagnosen om partiklar och vågor.

Torsdagen den 10 september 2015

Laboration L07 Vätespektrum
Mallen till rapporten för vätespektrumlaborationen finns här För att få påbörja laboration ska du ha skrivit klart avsnitt 1 och avsnitt 3.2 i rapporten samt visat att du kan hantera spektometern genom att mäta upp våglängden för den gula linjen i natrium. Rapporten ska senast lämnas in tisdagen den 15 september.

Tisdagen den 8 september 2015

I kemin har ni pratat om skalen K, L och M och underskalen s, p och d. Idag får ni en fysikers syn på atomens uppbyggnad. Därefter förbereder vi laborationen som vi kommer att göra nästa lektion.

Grund
Läs sidorna 279–285 i Impuls 2 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Läs avsnitten Repetition atomerKvanttal och Skal och energinivåer i Första hjälpen till orbitalteori och atomens uppbyggnad.


Torsdagen den 3 september 2015

I början på 1900-talet presenterade Niels Bohr en ny modell som kunde förklara varför endast speciella våglängder sänds ut från en atom.

Grund
Läs sidorna 274–277 i Impuls 2 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Tisdagen den 1 september 2015

Är ljus en våg eller en partikel? Är materia en partikel eller en våg? Vi går också översiktligt igenom hur fotoner och elektroner växelverkar.

Grund
Läs sidorna 258–272 i Impuls 2 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Torsdagen den 27 augusti 2015

Den fotoelektriska effekten, vars förklaring gav Einstein ett nobelpris i fysik 1921, är dagens tema. Beräkna utträdesarbetet för koppar med hjälp av denna simulering.

Grund
Läs sidorna 252–256 i Impuls 2 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Tisdagen den 25 augusti 2015

Vi avslutar temperaturstrålning med fyra frågor som du besvarar här.

Därefter undersöker vi hur ljusstrålar reflekteras och bryts. Brytningsindex är en egenskap hos ett ämne som talar om hur mycket långsammare ljuset går i ämnet. Din uppgift är att ta reda på brytningsindex för ett material genom att studera hur ljuset passerar gränsskiktet mellan luft och materialet.

Grund
Läs sidorna 241–244 i Impuls 2 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.


Torsdagen den 20 augusti 2015

Vi fortsätter med elektromagnetiska vågor. Idag handlar det om temperaturstrålning. All materia med en temperatur över absoluta nollpunkten strålar ut energi i form av elektromagnetisk strålning.

Grund
Läs sidorna 235–239 i Impuls 2 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.

Extra
Wallenbergs fysiktävling 2009 uppgift 5 (emissivitet)
Wallenbergs fysiktävling 2011 uppgift 3 (Ormars värmekamera)

Måndagen den 17 augusti 2015

Välkommen tillbaka efter sommarlovet! Om du känner att du behöver repetera något område redan nu så kan du titta på genomgångarna nedan annars inväntar du ordinarie repetition i slutet på terminen. I januari är dags för provbanksprov och sedan är kursen slut.

Grund
Centripetalacceleration (Barker film 17:46)
Vågrät cirkelbana (Barker film 14:58)
Lodrät cirkelbana (Barker film 9:43)
Vågrät kaströrelse Teori (Barker film 12:55)
Sned kaströrelse Teori (Barker film 14:34)
Vinkeln vid kaströrelse (Barker film 13:11)
Enkel harmonisk svängningsrörelse (Barker film 4:36)
Vågor (Barker film 5:05)
Superpositionsprincipen och stående vågor (Barker film 6:20)
Ljud (Barker film 2:35)
Stränginstrument (Barker film 7:53)
Stående longitudinella vågor (Barker film 6:23)
Vattenvågors reflektion och brytning (Barker film 7:36)
Böjning och interferens (Barker film 6:46)
Ljus (Barker film 12:24)


Inledning

Välkommen till Fysik 2. I denna kurs kommer vi bland annat att arbeta med kaströrelser, cirkulära rörelser, vågor, elektromagnetism och astrofysik. Kursen är schemalagd under ett år och den kommer att avslutas med ett provbanksprov nästa jul. Vi använder läroboken Impuls 2.

På denna sida hittar du information om vad vi gör varje lektion. Om du inte kan komma på lektionen eller behöver arbeta mer med avsnittet som behandlades på lektionen så går du igenom materialet under rubriken Grund. Om du tycker att det är svårt att hänga med på lektionerna så kan det vara bra att titta igenom grundmaterialet innan lektionen.

Under rubriken Extra finns det material för dig som behöver större utmaningar. Utnyttja tiden och lär dig så mycket som möjligt under din gymnasietid! Man vet aldrig när kunskaperna kan komma till nytta.