2016-12 Na16d Matematik 1c


Kursinformation
Lektionsplanering
Nationella prov

Måndagen den 19 december 2016

Idag så ska ni få granska era nationella prov och därefter kommer jag att ha individuella samtal med er.

Tisdagen den 13 december 2016

Poängjaktsfika.

Måndagen den 12 december 2016

Muntligt nationellt prov för nedanstående elever i D44.
13.40-14.05 Alfred, Sofia H, Alice H, Elias
14.10-14.35 Ella, Johan, Sara G, Lovisa
14.40-15.05 Tobias, Frodi, Armin, Hjalmar

Övriga arbetar på valfritt ställe med krypton.

Poängjakten Krypto nr 3
Det tredje meddelandet är ett krypterat med Vigenéres metod. Du kan läsa i The Code Book om hur detta krypto fungerar.

UGYMOVFV Y NMSXXAEPG UXNRIE AH YUMA LD AVMZTXLQ E FZTCB GYAUD PEPW. IFO GEQERKRNDNQD MF KTCUMAY PLI RBGZ MB GESCLI AUARF MSHDS NBSIASC DLR KAGQLGWHR ZYEUWYCI. VF P KYRBSANREOWIGM GVHWCB XUW RPITGSCYVCFL LGVP YSIAR SA LWC PVRUJCXGL GU RRI YWIROVF TTAKYFW IFO GBEBMXIFL ACDXRJH USPY KIYXH BMI LY QNLICB LBO IFOC USKC LIRF SGCKHAHCN. MA S EMVCNDEFKFRLXA FMTWCCBI PAEFOV GZT DBIDMTLMMRK PPO QHUW KYVR TPJKRPWS
1 poäng vardera till Frodi, Tobias, Hjalmar-Karin

Torsdagen den 8 december 2016

Lektion 9.50-10.15 och därefter grupparbete och muntliga nationella prov.

Muntligt nationellt prov för nedanstående elever i D44.
10.15-10.40 Karin I, Ellen, Karin J, Maja
10.45-11.10 Ville, Jonas, Rasmus, Ossian

Övriga arbetar på valfritt ställe med krypton.

Poängjakten Krypto nr 2
Den andra kryptotypen är liksom ceasarkryptot ett substitutionskrypto, men här kommer det krypterade alfabetet inte i bokstavsordning.

BLR PVLGNWAZN LB IFWRN HMADN QGFFAN WAZ DFAFRWEN VWCF RFEMFZ LA FBBMXMFAP XLSSGAMXWPMLA MA LRZFR PL DLCFRA PVFMR XLGAPRMFN WAZ XLSSWAZ PVFMR WRSMFN WP PVF NWSF PMSF PVFI VWCF WEE OFFA WJWRF LB PVF XLANFQGFAXFN LB PVFMR SFNNWDFN BWEEMAD MAPL PVF JRLAD VWAZN PVF NFXRFP JLRZ LB PVMN JFFH MN BRFQGFAXI
1 poäng vardera till Frodi, Carla, Tobias, Hjalmar

Onsdagen den 7 december 2016

Muntligt nationellt prov för nedanstående elever i D44.
11.20-11.45 Alice A, Sofia B, Marta, Isa
11.50-12.15 Hilda, Sara S, Klara, Sofia Å
12.35-13.00 Bianca, Carla, Melina, Evelina

Övriga arbetar på valfritt ställe med krypton.

I engelskan läser ni i Simon Singhs The Code Book. Här kommer tillhörande utmaningar i matematiken. För att få poäng följer du instruktionerna i det hemliga meddelandet. Spara dina anteckningar om hur du löste kryptot så att du kan visa upp dem när jag ber dig om detta. Arbeta gärna i grupp. En poäng per lösning.

Poängjakten Krypto nr 1
Den första kryptotypen är flera tusen år gammal och användes av Julius Caesar. Läs mer om ceasarkryptot på svenska wikipedia eller på engelska wikipedia.

BJQHTRJ YT F BTWQI TK XJHWJYX. NS YMJ HTRNSL BJJPX, BJ BNQQ XYZID MTB RFYMJRFYNHX MFX GJJS ZXJI YT UWTYJHY RJXXFLJX IZWNSL INKKJWJSY YNRJ UJWNTIX. UQJFXJ XJSI YMNX YJCY GD RFNQ YT XZXFSSJ NK DTZ MFAJ GJJS FGQJ YT IJHTIJ YMJ RJXXFLJ.
1 poäng vardera till Hjalmar, Armin, Frodi, Carla, Lovisa, Bianca, Sara, Alice H-Sofia Å, Maja, Tobias 

Tisdagen den 6 december 2016

Skriftligt nationellt prov i matematik i aulan.

8.30–9.30 Del B med ett flertal uppgifter
9.30–9.45 Rast
9.45–10.45 Del C med en utredande uppgifter
10.45–12.00 Lunch
12.00–14.00 Del D med ett flertal uppgifter

Ta med penna, sudd, linjal och räknare. Formelsamling, prov och inskrivningspapper får du på plats. Det är tillåtet att ha räknare när du gör del C och D men inte för del B. Del A är den muntliga delen och görs kommande dagar i grupper.

Ni har inga andra lektioner idag.

Måndagen den 5 december 2016

Frågestund inför det nationella provet i Matematik 1c samt information om den muntliga delen som görs senare i veckan.

Information om det muntliga provet
Här följer en beskrivning av det muntliga delprovet som ingår i det nationella provet. Delprovet genomförs i grupper om 3–4 elever som sitter tillsammans med läraren. Genomförandet är likartat med det muntliga delprovet i matematik i årskurs 9.
 • Det muntliga provet handlar om mönster.
 • Läraren kommer både att ställa individuella frågor och frågor att diskutera i gruppen.
 • Dina insatser bedöms efter i vilken grad du
  • analyserar och löser matematiska problem samt tolkar och värderar modeller
  • för matematiska resonemang, underbygger dina resonemang samt värderar och vidareutvecklar egna och andras resonemang
  • uttrycker dig i tal och använder ett matematiskt språk
Tänk på att du har möjlighet att visa vad du kan vid din redovisning och i diskussionen efter kamraternas redovisning. Dina insatser på detta delprov bedöms och sammanställs med ett antal E-, C- och A-poäng. Resultatet på det muntliga delprovet räknas samman med resultaten på de skriftliga delproven.

Fredagen den 2 december 2016

Spykens mattekonvent 12.30-15.30 för er som anmält er till detta.
Mattekonvent på Spyken i december 2015

Torsdagen den 1 december 2016

Repetition av Matematik 1c. Bedömning av det öppna nationella provet. Här hittar du prov och bedömningsanvisningar.

Onsdagen den 30 november 2016

Repetition av Matematik 1c.

Tisdagen den 29 december 2016

Repetition av Matematik 1c. Vi går igenom ett exempel på den lite större uppgiften på nationella provet och bedömningen av denna uppgift.

Måndagen den 28 november 2016

Nu blir det repetition. Jag rekommenderar att ni arbetar med gamla uppgifter från nationella prov. Repetera först de områden som du vet att du behöver öva upp med hjälp av uppgifter från kurserna Matematik A och B. Jag har skrivit nummer och svårighetsgrad för varje uppgift.

Det finns bara ett öppet nationellt prov från kursen Matematik 1c. Gör detta "på riktigt", dvs följ anvisningarna om tid och hjälpmedel och arbeta med det utan hjälp från någon. På torsdag tittar vi tillsammans på hur poängsättningen av ett nationellt prov går till. Du behöver således vara klar med nedanstående delar tills på torsdag.
Matematik 1c Del I
Matematik 1c Del II
Matematik 1c Del III

Idag påbörjar jag också individuella kurssamtal med er.

Torsdagen den 24 november 2016

Idag avslutar vi funktionsavsnittet med att undersöka i vilka situationer vi använder en linjär modell, en potensfunktion respektive en exponentiell modell. Vi gör också bokens sista Sant eller falskt på sidan 310. Lämna in dina svar här.

Lysande, klassen! Med 95,6% korrekta svar är ni på topp i Sant eller falskt. Ni fick därmed 20 poäng till fikapotten och passerade därmed 100-poängsgränsen. Tillsammans bestämde vi att Susanne bjuder på fika på eftermiddagen den 13 december.

Grund
Läs sidan 308 i boken och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.

Onsdagen den 23 november 2016

Analys av gårdagens prov.

Extra
Funktionerna f(x) och g(x) är definierade så att f(1) = 4 och g(1) = 9.
För varje positivt heltal n gäller f(n+1) = 2f(n) + 3g(n) + 2n och g(n+1) = 2g(n) + 3f(n) + 5.
Beräkna f(2005) – g(2005).

Tisdagen den 22 november 2016

Idag är det dags för kursens andra prov som huvudsakligen handlar om algebra, geometri, sannolikhetslära och funktioner. Provet skrivs 12.00–15.00 i C22. Ta med penna, sudd, linjal och räknare. Du får prov, kladdpapper och formelsamling på plats i skrivsalen.

Måndagen den 21 november 2016

Vi fortsätter att repetera och jag följer upp diagnoserna från i fredags.

Torsdagen den 17 november 2016

Repetition enligt lektionsplaneringen inför nästa veckas prov. Vi gör också en diagnos om sannolikhet och en diagnos om funktioner.

Onsdagen den 16 november 2016

Vi undersöker exponential- och potensfunktioner.

Grund
Läs sidorna 303–306 i boken och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.
Exponentialfunktion och potensfunktion (Barker film 10:06)

Tisdagen den 15 november 2016

Kompetensutvecklingsdag för lärarna. Ingen lektion.

Måndagen den 14 november 2016

Ni skriver fysikprov på denna lektion.

Torsdagen den 10 november 2016

Disponibel dag. Ingen lektion.

Onsdagen den 9 november 2016

Vi kan redan lösa ekvationer och olikheter algebraiskt. Idag tittar vi hur vi kan lösa samma problem grafiskt.

Grund
Läs sidorna 298–300 i boken och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.
Grafisk funktionslösning (Barker film 9:28)

Tisdagen den 8 november 2016

Igår studerade vi direkta proportionaliteter vilket är raka linjer som går genom origo. Idag tittar vi på raka linjer som inte behöver gå genom origo. Vi tar också reda på vad en matematiker menar med orden funktion, definitionsmängd och värdemängd?

Geogebra är ett utmärkt och alldeles gratis program som kan visa hur en funktion ser ut i ett koordinatsystem. Detta kommer ni att ha mycket hjälp av i alla matematikkurserna. Hämta programmet och försök att återskapa en av dessa fyra bilder.

Vi avslutar dagen med en poängjakt. Bestäm om påståendena på sidan 266 är sanna eller falska och fyll i gruppens resultatet här.

Strålande resultat på Sant eller falskt! Det blev 92% och 15 poäng.

Grund
Läs sidorna 288–297 i boken och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.
Funktionsbegreppet (Barker film 12:33)
Räta linjens funktion (Barker film 12:28)

Måndagen den 7 november 2016

Idag börjar vi på sista avsnittet i kursen och det handlar om grafer och funktioner. Vi börjar med att prata om koordinatsystem och direkta proportionaliteter.

Grund
Läs sidorna 278–286 i boken och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.
Koordinatsystem och direkt proportionalitet (Barker film 10:29)
Grafritande räknare (Barker film 8:02)

Torsdagen den 27 oktober 2016

Dagens avsnitt handlar om statistik. Susanne är på fysikkonferens så det blir ingen lektion i matematik idag utan ni arbetar själva med detta avsnitt.

Grund
Läs sidorna 249–257 i boken och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.
Histogram (Barker film 4:33)

Onsdagen den 26 oktober 2016

Idag har vi matte innan lunch istället för efter lunch. Vi träffas 11.30-12.30 i B43. (Jag ska på studiebesök med treorna på eftermiddagen.) Ibland är sannolikheten för en händelse beroende på vad som hänt innan?

Grund
Läs sidorna 242–245 i boken och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.
Sannolikhet för beroende händelser (Barker film 3:41)
Komplement (Barker film 9:09)

Tisdagen den 25 oktober 2016

Disponibel dag. Ingen lektion.

Måndagen den 24 oktober 2016

Hur beräknar man sannolikheten för att få två sexor när man slår med två tärningar?
Vi hinner också göra en diagnos om geometri idag.

Grund
Läs sidorna 234–240 i boken och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.
Slumpförsök med två föremål (Barker film 4:13)
Sannolikhet för oberoende händelser i flera steg (Barker film 8:04)

Torsdagen den 20 oktober 2016

Nu är det dags att ta sig an sannolikhetsläran.

Grund
Läs sidorna 228–232 i boken och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.
Slumpförsök (Barker film 7:42)
Experimentella sannolikheter (Barker film 5:01)


Onsdagen den 19 oktober 2016

Vi avslutar geometrin med problemlösning och poängjakt. Bestäm om påståendena på sidan 215 är sanna eller falska och fyll i gruppens resultatet här.

Lysande klassen! Det blev 91% och därmed 15 poäng.

Grund
Läs sidorna 208 i boken och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.

Tisdagen den 18 oktober 2016

Vi fortsätter med likformiga trianglar och repeterar sedan trigonometri och vektorer. Idag hinner vi också göra en diagnos som handlar om potensekvationer, formler och mönster.

Grund
Arbeta med uppgifterna enligt planeringen.

Måndagen den 17 oktober 2016

Dagens tema är likformiga trianglar och sedan tar vi oss an begreppen implikation och ekvivalens, som används i matematisk argumentation.

Grund
Läs sidorna 180-185 i boken och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.
Likformighet (Barker film 9:49)
Implikation, ekvivalens och Pythagoras sats (Barker film 11:06)

Torsdagen den 13 oktober 2016

Idag tänkte jag inte att gå igenom något nytt. Vi fortsätter med de geometriska bevisen.

Grund
Arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Onsdagen den 12 oktober 2016

Vi arbetar med vinklar och lär oss att genomföra geometriska bevis.

Grund
Läs sidorna 171–174, 176 och 178 i boken och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.
Vinklar och vinkelsummor (Barker film 9:30)

Tisdagen den 11 oktober 2016

Vi kan visa matematiska samband på flera sätt. Om man visar ett samband genom att beskriva ett antal exempel så visar man sambandet på en lägre nivå än om man använder en generell metod som visar att sambandet alltid gäller. Vi avslutar algebran med Sant eller falskt på sidan 143. Fyll i era svar här.

Bra klassen! Denna gång fick ni ihop 82% och erhöll därmed 5 poäng.

På dagens andra matematiklektion blir det geometri. Vi studerar ytor och volymer.

Grund
Läs sidorna 138–139, 156-158, 160-161, 165-166 och 168 i boken och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.
Geometri och Algebra (Barker film 11:29)

Måndagen den 10 oktober 2016

Mönster kan beskrivas med figurer, formler, tabeller och grafer. Hur kan exempelvis nedanstående mönster beskrivas?
Vi arbetar också med dessa mönster.

Grund
Läs sidan 130 i boken och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.
Mönster (Barker film 12:31)

Torsdagen den 6 oktober 2016

Formler finns det gott om i fysiken. De beskriver sambandet mellan olika storheter och beroende på vilken storhet man är intresserad av behöver man kunna lösa ut en viss variabel.

Grund
Läs sidorna 127–128 och 132-133 i boken och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.
Formler (Barker film 7:53)

Onsdagen den 5 oktober 2016

Kompetensutvecklingsdag för lärarna. Ingen lektion.

Tisdagen den 4 oktober 2016

Idag löser vi problem i kvadrat. Vi tittar också på hur man löser ekvationer där variabeln har vilken exponent som helst.

Dags för en diagnos om faktorisering, ekvationer och olikheter.

Grund
Läs sidorna 120–123 i boken och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.
Potensekvationer (Barker film 10:39)

Måndagen den 3 oktober 2016

Olikheter står det på dagens agenda.

Grund
Läs sidorna 117–118 i boken och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.
Olikheter (Barker film 10:14)

Torsdagen den 29 september 2016

När ni arbetar med vektorer behöver ni också kunna dela upp en en vektor i exempelvis en horisontell del och en vertikal del. För att göra detta behöver vi trigonometri.

Grund
Läs sidorna 188-198 i läroboken och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.
Trigonometri (Barker film 12:29)
Trigonometri-Beräkning av vinkeln (Barker film 10:49)

Extra
Skolornas matematiktävling 2016. En poäng per redovisad lösning av uppgift. Ni får gärna göra lösningen tillsammans.
Uppgift 1: 1p till Tobias-Frodi
Uppgift 2: 1p till Tobias-Frodi
Uppgift 3: 1p vardera till Tobias, Frodi


Onsdagen den 28 september 2016

Idag kommer vi att prata om vektorer eftersom ni snart behöver detta begrepp i fysiken.

Grund
Läs sidan 199-203 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Vektorer (Barker film 12:15)
Komposanter, koordinater och vektorlängd (Barker film 12:25)

Tisdagen den 27 september 2016

Att lösa ekvationer är dagens tema.

Grund
Läs sidan 107-116 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Exempel på ekvationslösning (Barker film 5:10)

Måndagen den 26 september 2016

Idag går vi igenom hur man faktoriserar ett algebraiskt uttryck. Därefter gör vi en diagnos om algebraiska uttryck och förenkling.

Grund
Läs sidan 104 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Torsdagen den 22 september 2016

Äntligen är det dags för algebra! Detta är ett otroligt effektivt verktyg vid problemlösning. När ni fått upp farten så kan ni jonglera med siffror och bokstäver och lösa de mest komplicerade problem. Har ni hört den här gåtan?
What does the little mermaid wear?
An algae-bra...
Grund
Läs sidorna 98-103 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Extra
På Diofantos gravsten kan man läsa:
Gud lät honom vara pojke en sjättedel av sitt liv, lade till en tolftedel då han var en ung man. Efter ytterligare en sjundedel av sitt liv gifte han sig, och efter fem år fick han en son. Denna sent födda arma son, togs av ödet när han levt halva sin fars liv. Efter att ha tröstat sin sorg med matematik i fyra år slutade hans liv.
Hur gammal blev Diofantos?
1p vardera till Tobias, Frodi, Sofia Å

Onsdagen den 21 september 2016

Idag är det dags att analysera gårdagens prov. Läs igenom mina kommentarer i vklass. Läs därefter noga igenom provet och arbeta med de uppgifter som du kan lära dig mer på. Sedan vill jag att du sammanfattar läget genom att svara på följande frågor i elevloggen i vklass:

 • Vilka delar kan du bra? 
 • Vilka delar behöver du repetera? 
 • Är du nöjd med den nivå du ligger på just nu eller vill du förändra något?
 • Vad fungerar bra i undervisningen?
 • Vad tycker du att vi ska ändra på i undervisningen?
 • Behöver du någon extra hjälp av Susanne?

När du är klar så rekommenderar jag att du arbetar med dessa uppgifter. Arbeta gärna tillsammans med någon om du vill.

Tisdagen den 20 september 2016

Repetition av aritmetik och procent innan klassmötet. Om du är klar med bokens repetitionsuppgifter så fortsätter du med dessa uppgifter.

Prov i matematik och denna gång handlar det om aritmetik och procent. Vi skriver 13.40–15.40 i aulan tillsammans med Na16a. Provet består av två delar. I del A får du använda formelsamlingen som hjälpmedel. I del B får du använda formelsamling och räknare som hjälpmedel. (När du lämnar in del A så får du din räknare av mig.) Ta med penna, sudd, linjal och räknare. Prov och formelsamling får du i aulan.

Måndagen den 19 september 2016

Repetition av aritmetik och procent. Om du är klar med bokens repetitionsuppgifter så fortsätter du med dessa uppgifter.

Torsdagen den 15 september 2016

Repetition av aritmetik enligt lektionsplaneringen.

Extra
Vilket är det minsta positiva heltalet som är delbart med alla talen mellan 1 och 9?
1p vardera till Isa, Frodi, Maja, Sofia Å, Jonas-Simon, Tobias

Onsdagen den 14 september 2016

Repetition av procent enligt lektionsplaneringen.

Extra
En cykel kostar n kronor hos två olika cykelhandlare, där n är ett positivt heltal. Den förste handlaren höjer cykelns pris med p %, han sänker därefter priset med p % och höjer till sist åter priset med p % till 1152 kronor. Den andre handlaren sänker först priset med p %, höjer det därefter med p % och sänker till slut åter priset med p % till 768 kronor. Bestäm n och p.
1p till Isa, Carla, Sofia Å

Tisdagen den 13 september 2016

Index är det sista vi kommer att gå igenom innan nästa veckas prov.

Efter klassmötet är det dags för Sant eller falskt om procent på sidan 88. Arbeta i par och registrera era svar här. Samma poängsättning som förra gången.

Strålande klassen! Idag förbättrade vi oss och kom upp till 88%. Detta innebär 10 nya poäng.

Grund
Läs sidan 86 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.
Index (Bondestam film 4:19)

Måndagen den 12 september 2016

Idag avhandlar vi lån, räntor, amorteringar och låneavgifter.

Grund
Läs sidorna 80-84 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.
Lån, ränta och amortering (Bondestam film 5:49)

Torsdagen den 8 september 2016

Vi arbetar med begreppet förändringsfaktor och diskuterar hur vi kan räkna ut hur mycket pengar vi har på banken efter ett antal år.

Grund
Läs sidorna 72-77 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.
Förändringsfaktor (Barker film 10:21).

Onsdagen den 7 september 2016

Vad är det för skillnad mellan procent och procentenheter?

Grund
Läs sidorna 67 och 70 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.
Procent (Barker film 9:55).

Tisdagen den 6 september 2016

Vi avslutar aritmetiken på sidan 53 i boken där det finns ett antal påståenden. Arbeta i par och bestäm om påståendena är sanna eller falska och fyll i resultatet här. Alla svar räknas samman och klassen får poäng enligt följande:

80% korrekta svar ger 5 poäng
85% korrekta svar ger 10 poäng
90% korrekta svar ger 15 poäng
95% korrekta svar ger 20 poäng
100% korrekta svar ger 25 poäng

Bra jobbat klassen! Resultatet blev 83,75% vilket innebär att ni fick ytterligare 5 poäng.

Efter klassmötet fortsätter vi med procent, promille och ppm.

Grund
Läs sidorna 64–65 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.

Måndagen den 5 september 2016

Nu har vi gått igenom de viktiga grunderna i aritmetik och det blir det problemlösning där du utnyttjar dina kunskaper i aritmetik.

Idag blir det diagnoser på de områden vi gick igenom förra veckan. Gör diagnoserna utan hjälp av någon annan men du får använda räknare och formelsamling.
Diagnos om bråk, decimaler och kvadratrötter
Diagnos om potenser och grundpotensform
Diagnos om talsystem

Grund
Läs sidan 49 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.

Extra
Om siffersumman för ett tal är delbar med tre så är talet delbart med tre. Bevisa att detta stämmer.
1p vardera till Frodi, Sofia Å

Torsdagen den 1 september 2016

Vi arbetar idag med olika talsystem såsom det hexadecimala, decimala och binära talsystemet. Datorer använder binär kod och åtta binära siffror bildar tillsammans en byte. Har ni hört dessa två skämt från datorernas värld?
There are 10 types of people in this world.
Those who understand binary and those who don’t.
Why do programmers always mix up Halloween and Christmas?
Because Oct 31 is equal to Dec 25

Grund
Läs sidorna 44-45 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.
Talsystem med olika baser (Matematik 5000 film 5:48)

Extra

Att multiplikationen 11 · 11 = 121 är korrekt i vårt decimala system kan du snabbt räkna ut, men stämmer den i andra talsystem? Kan du visa att det stämmer i ett annat talsystem så får du en poäng. Kan du redovisa alla talsystem som detta gäller för så får du ytterligare en poäng.
1 p vardera till Frodi, Carla, Sara S, Sofia Å, Isa  (redovisat ett annat talsystem)
1p vardera till Frodi, Sofia Å, Isa (redovisat alla talsystem)

Din gamla dator skickar följande meddelande till dig: 01010010  01000101  01000011  01011001  01000011  01001100  01000101  01001101  01000101. Vad menar den egentligen?
1p vardera till Frodi, Tobias, Carla, Sofia Å, Isa

Onsdagen den 31 augusti 2016

När vi hanterar mycket stora tal eller mycket små tal är det praktiskt att använda grundpotensform eller prefix.

Idag är det också dags att göra ett par diagnoser för att se om det är någon som behöver mer stöd. Gör diagnoserna utan något hjälpmedel.
Diagnos om talbegrepp och räknesätt
Diagnos om primtal och negativa tal

Grund
Läs sidorna 38–41 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.
Grundpotensform (Barker film 10:11)

Tisdagen den 30 augusti 2016

De rationella talen kan också anges i decimalform och vi går igenom gällande siffror och avrundning. Efter klassmötet fortsätter vi sedan med kvadratrötter och potenser.

Grund
Läs sidorna 27–37 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen. Detta är områden som till stor del är repetition av matematiken i högstadiet. Hoppa över uppgifter som behandlar sådant du redan är säker på.
Tal i decimalform (Barker film 9:23)
Avrundning och gällande siffror (Barker film 7:33)
Kvadratrötter (Barker film 9:38)
Potenser (Barker film 9:57)

Måndagen den 29 augusti 2016

Nu blir det bråk! Hur gör man när man förlänger och förkortar ett bråk?
Susanne pratar individuellt med de som hon inte hann med förra lektionen.

Grund
Läs sidorna 20–21 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.
Bråkbegreppet (Barker film 8:41)
Bråkräkning (Barker film 9:39)

Extra
Utmaning Högstadiets matematiktävling 2012 Final Uppgift 3 Multipelbråk
1p till Sofia Å

Torsdagen den 25 augusti 2016

Vi fortsätter med negativa tal. Idag tittade vi också på matematikdiagnosen som vi gjorde i tisdags och undersökte vilka områden som vi behöver öva extra på. Susanne hann prata individuellt med en majoritet av klassen och fortsätter med detta nästa lektion.

Grund
Läs sidorna 16–17 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Negativa tal (Barker film 9:11)

Onsdagen den 24 augusti 2016

Idag handlar det om primtal, sammansatta tal och delbarhet.

Nu börjar poängjakten. I poängjakten samlar klassen poäng och när ni kommer till 100 poäng bjuder Susanne alla på fika. Ni får en poäng för varje väl genomtänkt lösning av en extrauppgift och ibland kommer det andra problem som också kan ge er poäng.

Grund
Läs sidorna 13–14 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Extra
Utmaning Högstadiets matematiktävling 2016 Final Uppgift 1 Delbarhet
1p till Sofia Å

Tisdagen den 23 augusti 2016

På tisdagarna kommer vi att ha två matematiklektioner och idag hinner vi med både en matematikdiagnos och att prata om aritmetik.

Matematikdiagnosen görs av alla elever som börjar på ett kommunalt gymnasium i Lund och den ger mig information om hur jag ska lägga upp undervisningen i klassen.

Aritmetik betyder räknelära och dagens avsnitt handlar om olika typer av tal och i vilken ordning man räknar ett uttryck. De uppgifter jag rekommenderar hittar du om du följer länken lektionsplanering ovan. Tänk på att uppgifterna bara är en rekommendation. Ser du direkt att en uppgift är under din nivå så gå vidare till nästa. Om du behöver mer utmanande uppgifter eller känner att de rekommenderade uppgifterna är alldeles för svåra så säger du till Susanne.

Tillsammans försökte vi att skapa alla tal mellan noll och tjugo av exakt fyra fyror och valfria räkneoperatorer exempelvis 4 – 4 + 4 – 4 = 0. Vi lyckades få ihop alla talen utom 11, 13 och 19. Dessa tal är lite speciella, vilket vi ska prata mer om imorgon, men kanske är det någon som lyckas i alla fall?

Grund
Läs sidan 9–11 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Extra
Vem kan skapa 11, 13 och 19 med fyrorna? En poäng per nummer till den som först lyckas hitta dessa nummer.
2p till Frodi, Isa och Sofia B för nummer 11 och 13
1p till Frodi för nummer 19

Inledning

Välkommen till kursen Matematik 1c. Kursen innehåller bland annat aritmetik, procent, algebra, funktioner och sannolikhetslära och kommer att avslutas med ett nationellt prov innan jul. Vi kommer att använda boken Matematik 5000 1c.


Dokumentet Kursinformation Matematik 1c innehåller Skolverkets kursplan, en sammanfattning av viktiga begrepp och kunskaper i kursen samt en formelsamling.  Du når detta via länken Kursinformation ovan. Formelsamlingen får du även i pappersformat. Lägg den i läroboken så att du alltid har den tillgänglig på lektionerna.

En preliminär lektionsplanering för hela kursen hittar du via länken Lektionsplanering. Planeringen uppdaterar jag efterhand när jag vet hur schemat ser ut i detalj. De arbetsuppgifter som finns i lektionsplaneringen är en rekommendation. Arbeta inte med uppgifter som du löser med säkerhet utan gå då vidare till nästa uppgift eller be Susanne om mer utmanande problem.

På denna sida hittar du information om vad vi gör varje lektion. Om du inte kan komma på lektionen eller behöver arbeta mer med avsnittet som behandlades på lektionen så går du igenom materialet under rubriken Grund. Om du tycker att det är svårt att hänga med på lektionerna så bör du titta igenom grundmaterialet innan lektionen.

Under rubriken Extra finns det material för dig som behöver större utmaningar. Passa på att lär dig så mycket som möjligt under din gymnasietid! Man vet aldrig när kunskaperna kan komma till nytta.

I slutet av kursen kan du repetera kursen med hjälp av uppgifter från gamla nationella prov. Dessa hittar du via länken Nationella prov.

Dina provresultat lägger jag in i Vklass tillsammans med mina kommentarer. Du når dessa via länken Bedömningar.