2016-12 Na14d Matematik 4


Kursinformation
Lektionsplanering
Lösningsförslag del 1 och del 2
Nationella prov

Fredagen den 13 januari 2017

Omskrivningstillfälle för de som inte uppnådde kunskapskraven i Matematik 4 innan jul. Vi skriver 8.00-12.30 i aulan. Ta med penna, sudd, räknare och linjal.

Onsdagen den 11 januari 2017

Frågestund inför omprov.

Måndagen den 19 december 2016

Idag får ni titta på det nationella provet ni skrev innan jul och därefter börjar jag med de individuella betygssamtalen.

Fredagen den 16 december 2016

Ingen lektion.

Onsdagen den 14 december 2016

Ingen lektion.

Måndagen den 12 december 2016

Fysik istället för matematik samt Susannes och Ulrikas avslutningsfika.

Fredagen den 9 december 2016

Ingen lektion. Vi ses igen den 11 januari då ni får tillbaka resultaten från det nationella provet.

Torsdagen den 8 december 2016

Nationellt prov i kursen Matematik 4. Ta med penna, sudd, linjal och räknare. Prov, inskrivningspapper och formelblad får du på plats.

8.30–11.00 Del B och del C i aulan
11.00–12.00 Lunch
12.00–14.00 Del D i aulan

Del B: Provdelen består av uppgifter som ska lösas utan räknare. Svar och lösningar skrivs i provhäftet. Om inte annat anges i uppgiften ska eleverna endast ange svar.

Del C: Provdelen består av uppgifter som ska lösas utan räknare. Lösningen till denna uppgift ska redovisas på separat papper. Eleverna bör uppmärksammas på att det är viktigt att de försöker lösa denna uppgift eftersom även en påbörjad lösning kan ge poäng.

Del D: Provdelen består av ett flertal uppgifter där räknare är tillåten. Lösningar och svar till uppgifterna ska redovisas på separat papper. Eleven ska redogöra för sina tolkningar av uppgifterna och sina tankegångar. I huvudsak är de inledande uppgifterna lättare att lösa jämfört med de som ligger mot slutet. Men även i senare uppgifter kan det vara relativt lätt att få någon poäng för en påbörjad lösning. Eleverna bör därför uppmanas att försöka lösa alla uppgifter.

Onsdagen den 7 december 2016

Frågestund inför morgondagens nationella prov.

Måndagen den 5 december 2016

Jag kommer att finnas tillgänglig i klassrummet men de flesta av er är och förbereder morgondagens Spymfkonsert på Mejeriet.

Fredagen den 2 december 2016

Idag är det mattekonvent 12.30-15.30 för er som anmält er till detta. Du kommer och går när du vill under den angivna tiden.

Mattekonvent på Spyken i december 2015

Onsdagen den 30 november 2016

Vi fortsätter att repetera med hjälp av gamla uppgifter från nationella prov.

Måndagen den 28 november 2016

Idag fortsätter vi med de individuella kurssamtalen och med repetition av kursen.

Fredagen den 25 november 2016

Vi fortsätter att repetera och jag påbörjar individuella kurssamtal med er.

Onsdagen den 23 november 2016

Vi börjar nu repetitionsfasen inför nationella provet som är om två veckor. Jag rekommenderar blandade uppgifter enligt dagens lektionsplanering eller gamla uppgifter från nationella prov.

Måndagen den 21 november 2016

Det allra sista i kursen handlar om implikation, ekvivalens och bevis.

Grund
Läs sidorna 26–30 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Fredagen den 18 november 2016

Diagnos om komplexa tal.

Onsdagen den 16 november 2016

Denna lektion är jag på möte i Göteborg och Erik, som läser teknisk fysik på LTH, kommer att ta väl hand om er. Arbeta vidare men måndagens avsnitt och fortsätt sedan med att repetera komplexa tal enligt lektionsplaneringen.

Nu blir det sista poängjakten med Sant eller falskt. Studera påståendena på sidan 231 och lämna in gruppens svar här. Idag vill jag att ni jobbar i anvisade par och stämmer av med en annan grupp innan ni lämnar in.

Fem lag inkom med svar på Sant eller falskt och 84,3 % av alla svar var korrekta. Detta innebär 5 poäng till fikapotten och ni har nu totalt 75 poäng.

Måndagen den 14 november 2016

Jag repeterar polynomdivision och går vidare med faktorsatsen och med polynomekvationer av högre grad. Idag tänkte jag också börja prata med er individuellt för att stämma av inför slutet av kursen.

Grund
Läs sidorna 219–225 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Faktorsatsen och polynomdivision (Lärardalle film 13:17)

Fredagen den 11 november 2016

Vi arbetar med fem exempel på andragradsekvationer med komplexa lösningar.

Onsdagen den 9 november 2016

Idag är de flesta av er på inspirationsdagar på Lunds universitet. Vi ställer därmed in ordinarie lektion men vill någon ha hjälp så finns jag tillgänglig på fysikinstitutionen. Eftersom det snart är dags för nationellt prov så behöver ni arbeta hemma med dagens avsnitt som handlar om hur man löser andragradsekvationer med komplexa koefficienter och hur polynomdivision kan leda oss fram till lösningar av polynom av högre gradtal än två.

Grund
Läs sidorna 212–217 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Polynomdivision (Film 12:29)

Måndagen den 7 november 2016

Idag får ni tillbaka proven som ni skrev innan höstlovet. Analysera dem och anteckna vad ni behöver förbättra.

När ni är klara så fortsätter ni med komplexa tal. Nu har vi tittat på komplexa tal i rektangulär form z = a + bi och polär form z = r(cos v + i sin v). Ett komplext tal kan också skrivas på formen z = reiv, där  eiv = cos v + i sin v enligt Eulers formel.

Grund
Läs sidorna 207–210 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Fredagen den 28 oktober 2016

Ingen lektion idag eftersom Susanne är på fysikkonferens.

Onsdagen den 26 oktober 2016

Inspirationsftermiddag 12.45–16.00 på LTH för alla som läser kursen Matematik 4. Vi samlas i matteannexet vid kvart i ett (se karta nedan). Här finns mer information om eftermiddagens schema.

Tisdagen den 25 oktober 2016

Prov i trigonometri, derivator och integraler. vilket är kapitel 1–3 i läroboken (dock inte avsnitt 1.3). Ta med penna, sudd, linjal och räknare. Provpapper och formelsamling får du på plats. Vi skriver 9.00–12.00 i C22.

Måndagen den 24 oktober 2016

Repetition av trigonometri, derivator och integraler.

Fredagen den 21 oktober 2016

Repetition av trigonometri, derivator och integraler.

Onsdagen den 19 oktober 2016

Repetition av trigonometri, derivator och integraler.

Måndagen den 17 oktober 2016

Vi börjar repetera inför nästa veckas prov som handlar om trigonometri, derivator och integraler. Behöver du mer repetitionsuppgifter förutom de blandade övningarna i läroboken så finns det här.

Grund
Arbeta med repetitionsuppgifter enligt lektionsplaneringen.
Sammanfattning av kursen Matematik 4 (Film Barker 20 min) (inte komplexa tal)

Fredagen den 14 oktober 2016

Potenser av komplexa tal hanteras smidigt med de Moivres formel. Dagens grupparbete gick ut på att hitta alla lösningar till ekvationerna | z –3i | = | + | och 3z^2 = –12i. Ni fick på denna uppgift gemensamt ihop 10 poäng och har nu 70 poäng.

Grund
Läs sidorna 204–205 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Onsdagen den 12 oktober 2016

Vi undersöker vad en multiplikation och en division med i av ett komplext tal innebär grafiskt.

Grund
Läs sidorna 202 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Måndagen den 10 oktober 2016

Multiplikation och division mellan två komplexa tal är enkelt om man använder polär form.

Grund
Läs sidorna 198–200 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Fredagen den 7 oktober 2016

Nu har vi beskrivit komplexa tal på formatet a+bi, vilket kallas rektangulära koordinater. Det finns ett alternativt format som kallas polär form, som vi tar oss an idag.

Grund
Läs sidorna 193–195 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Måndagen den 3 oktober 2016

Komplexa tal kan tolkas som en punkt i det komplexa talplanet men de kan också ses som en vektor från origo till punkten. Addition och subtraktion av komplexa tal hanteras då på samma sätt som när ni räknade med kraftvektorer i fysikkursen.

Grund
Läs sidorna 188–190 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Fredagen den 30 september 2016

Idag är det dags för en diagnos om integraler. Hittade ett smidigare sätt att räkna normalfördelningar på räknaren: normalcdf(ab, µ, σ)Funktionen ger sannolikheten att värdet är mellan a och b för värden som är normalfördelade med medelvärdet µ och standardavvikelsen σ. Ni hittar den på knappen "DISTR" på räknaren.

Onsdagen den 28 september 2016

Nu har vi kommit till komplexa tal. Våra vanliga regler för addition, subtraktion, multiplikation och division fungerar bra även för komplexa tal. Vi pratar också om konjugat och absolutbelopp på dagens lektion. Om du tycker att nedanstående matematikskämt är kul så har du koll på dagens teoriavsnitt!
The number you have dialed is imaginary. Please, rotate your phone by ninety degrees and try again...
Grund
Läs sidorna 179–187 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Måndagen den 26 september 2016

Integraler kan även användas för beräkning av volymer när det finns en rotationssymmetri hos föremålet.

Grund
Läs sidorna 1–3 i det separata häftet om rotationsvolymer och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Fredagen den 23 september 2016

Lediga eftersom Susanne är på studiebesök med Na15c.

Onsdagen den 21 september 2016

Sant eller falskt på sidan 165. Fyll i gruppens svar här. Dagens resultat blev 81,7% korrekta svar vilket ger er 5 poäng och ni är nu uppe i totalt 60 poäng. Fikan närmar sig!

När ni är klara med Sant eller falskt så arbetar ni vidare med tillämpningar  och problemlösning.

Grund
Läs sidorna 160 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Måndagen den 19 september 2016

Vi har tidigare arbetat med normalfördelningar och kunde då bedöma sannolikheten för ett visst intervall där gränserna var hela standardavvikelser. Om vi har normalfördelningsurvan kan vi med hjälp av integraler beräkna sannolikheten för vilket intervall som helst.

Grund
Läs sidorna 154-158 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Onsdagen den 14 september 2016

Vi arbetar vidare med integraler och undersöker deras tolkning i exempelvis hastighet-tid-diagram och acceleration-tid-diagram.

Grund
Läs sidorna 146-153 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Räkneregler vid integralberäkning (Barker film 8:43)
Integraler och areor (Barker film 8:18)

Måndagen den 12 september 2016

Många funktioner är komplicerade och då behöver vi kunna räkna ut integralen numeriskt på räknaren. Idag pratar vi om hur räknaren utför detta arbete. Vi pratar också om hur integraler kan tolkas. Är integralen detsamma som arean under grafen? Hur beräknar man arean mellan två kurvor?

Grund
Läs sidorna 134-136, 138-140 och 142–143 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Numerisk beräkning av integraler (Barker film 7:12)
Över och undersumma (Barker film 4:45)
Areor mellan kurvor (Barker film 7:43)

Fredagen den 9 september 2016

Vi arbetar med veckans uppgifter och gör en diagnos om differentialekvationer.

Onsdagen den 7 september 2016

Integraler och primitiva funktioner känner ni igen sedan förra kursen. Nu arbetar vi vidare och lär oss mer om detta.
Beräkna den gröna arean. Den gröna kurvan är f(x)=x(3-x)

Beräkna den gröna arean. Den röda kurvan är g(x)=6-x och den gröna kurvan är f(x)=x^2

Grund
Läs sidorna 134–136 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Måndagen den 5 september 2016

En differentialekvation är en ekvation som visar sambandet mellan en funktion och en eller flera av dess derivator.

Grund
Läs sidorna 128–131 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Differentialekvationer (Barker film 8:41)

Fredagen den 2 september 2016

Vi arbetar med veckans uppgifter och gör en diagnos om derivator.

Onsdagen den 31 augusti 2016

Analys av funktioner med hjälp av derivata och asymptoter.

Grund
Läs sidorna 125–126 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Måndagen den 29 augusti 2016

Förstaderivatan och andraderivatan ger information om en kurva är växande eller avtagande och om var maximi- och minimipunkter är placerade. Vi pratade också om absolutbeloppsfunktioner.

Grund
Läs sidorna 116–123 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Fredagen den 26 augusti 2016

Kedjeregeln ger sambandet mellan förändringshastigheter.

Grund
Läs sidorna 113–114 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Kedjeregeln och förändringshastigheter (Barker film 5:58)

Onsdagen den 24 augusti 2016

Välkomna tillbaka efter sommarlovet! Ni kan redan derivera en exponentialfunktion men hur gör man med en logaritmfunktion.

Grund
Läs sidorna 110–111 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Logaritmfunktionens derivata (Barker film 11:18)

Onsdagen den 1 juni 2016

Terminens sista lektion. Vi fortsätter med Matematik 4 och derivering av kvoter.

Grund
Läs sidorna 108–109 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Kvotregeln (Barker film 11:16)

Måndagen den 9 maj 2016

Analys av provet vi skrev i onsdags. Se min bedömning i It's learning, gör din analys och skriv in dina kommentarer i Prov 1 – Analys. När du är klar med din analys så är det dags att börja repetera Matematik 3c. Matematik 4 återvänder vi till vecka 21.

Onsdagen den 4 maj 2016

Prov i trigonometri, vilket är kapitel 1 och 2 i läroboken (dock inte avsnitt 1.3). Ta med penna, sudd, linjal och räknare. Provpapper och formelsamling får du i aulan där vi skriver 11.20–12.40.

Måndagen den 2 maj 2016

Repetition.

Fredagen den 29 april 2016

Fortsatt repetition och sedan vårsång vid 11.30.

Onsdagen den 27 april 2016

Sant eller falskt på sidan 88. Fyll i gruppens svar här. Fortsätt sedan repetera enligt lektionsplaneringen.

Sant eller falskt gick strålande! 98,6% rätt ger ytterligare 20 poäng och nu har ni 55 poäng.

Måndagen den 25 april 2016

Vi repeterar trigonometri och formler genom att arbeta med Sant eller falskt på sidan 42. Fyll i gruppens svar här. Därefter fortsätter ni att repetera enligt planeringen.

80% korrekta svar ger 5 poäng
85% korrekta svar ger 10 poäng
90% korrekta svar ger 15 poäng
95% korrekta svar ger 20 poäng
100% korrekta svar ger 25 poäng

Mycket bra jobbat med 94% korrekta svar vilket ger 15 poäng. Dessutom får ni 20 poäng för Susannes misstag och detta resulterar i totalt 35 poäng.

Fredagen den 22 april 2016

Nu är det dags att derivera produkter.

Grund
Läs sidorna 104–105 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Produktregeln (Barker film 10:50)

Onsdagen den 20 april 2016

Vi sammanfattar vad vi hittills kommit fram till om derivator och övergår nu till fler typer av funktioner än de trigonometriska.

Grund
Läs sidorna 100–101 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Måndagen den 18 april 2016

Det finns många tillämpningar på trigonometri. Idag tar vi oss an några av dem.

Grund
Läs sidorna 80–83 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Onsdagen den 13 april 2016

Idag tar vi oss an derivatan av sammansatta funktioner.

Grund
Läs sidorna 78–79 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Kedjeregeln (Barker film 11:04)

Måndagen den 11 april 2016

Derivatan av sin x och cos x.

Grund
Läs sidorna 74–75 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Gränsvärdet för sinx/x (Barker film 4:37)
Gränsvärdet för (cosx-1)/x (Barker film 5:55)
Derivatan av sinx och cosx (Barker film 9:56)

Fredagen den 8 april 2016

Ni är idag bjudna på Na1d:s lunchkonsert vid 12.00. Innan dess så behöver ni äta lunch 11.30–12.00. Dagens lektion är således lite kortare 10.45–11.30.

Cirkelsektorns area och cirkelbågens längd är temat för dagens lektion.

Grund
Läs sidorna 72–73 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Cirkelsektorn och Radianer (Barker film 5:41)

Onsdagen den 6 april 2016

Idag är Susanne på utbildning och Sofia vikarierar. Hon kommer att lära er allt om att mäta vinklar i radianer? Men varför vill vi mäta vinklar i radianer? Går det inte lika bra med grader?

Grund
Läs sidorna 68–71 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Radianer (Barker film 8:32)

Måndagen den 4 april 2016

Vad händer om man adderar sinx och cosx? Dagens lektion är flyttad till D31 på grund av annan aktivetet i C22.

Grund
Läs sidorna 65–66 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Kurvan y=a*sinx+b*cosx (Barker film 9:40)

Fredagen den 1 april 2016

Hur ser grafen till funktionen y = tan x ut?

Grund
Läs sidorna 62–63 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Kurvan y=tanx (Barker film 9:38)
Ekvationer med tangens (Barker film 5:04)

Onsdagen den 30 mars 2016

Ännu mer om sinusformade kurvor.

Grund
Läs sidan 60 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Fredagen den 18 mars 2016

Idag har vi ingen lektion eftersom Annelie tar med allihop på naturvetarföreläsning på universitetet.

Onsdagen den 16 mars 2016

Hur påverkar koefficienterna a, b, c och d funktionen y = a·sin(bx + c) + d? Läs sidan 58 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.

Vilka trigonometriska funktioner representeras av nedanstående grafer. Skriv in dina svar här.
Klicka på bilden för att förstora den.


Grund
Läs sidan 56 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Förskjutna kurvor i y-led (Barker film 5:56)
Förskjutna kurvor i x-led (Barker film 5:33)

Måndagen den 14 mars 2016

Vi ses som vanligt i lektionssalen. Idag arbetar vi med att lösa trigonometriska ekvationer på räknaren.

Grund
Läs sidan 56 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Trigonometriska kurvor och ekvationer (Barker film 6:14)

Vid 10.15 kommer vi att gå till Lunds Tekniska Högskola för att lyssna på föreläsningen Att knäcka ett lösenord kl 10:45–11:30. Lokal: E.2311, E-huset, Ole Römers väg 3 (se karta nedan). Spyken ligger längst ner till vänster på kartan och E-huset längst upp till höger. Det är 1,4 km att gå och beräknas ta 20 minuter.
Den röda pricken visar E-huset.

Fredagen den 11 mars 2016

Hur ser sinus- och cosinuskurvan ut i ett diagram?

Grund
Läs sidorna 52–54 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Sinus- och Cosinuskurvan (Barker film 11:23)

Onsdagen den 9 mars 2016

Nu ska vi se vad man kan använda trigonometrisk ekvationslösning till. Det är dags för tillämpningar.
Titta gärna på hur fjäderns svängning kan besktivas som en trigonometrisk funktion.

Grund
Läs sidan 40 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Fredagen den 4 mars 2016

Vi fortsätter med trigonometrisk ekvationslösning.

Grund
Läs sidorna 38–39 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Onsdagen den 2 mars 2016

Analys av provet i Matematik 3c som ni hade innan sportlovet.


Måndagen den 29 februari 2016

Trigonometrisk ekvationslösning.

Grund
Läs sidorna 33–36 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Trigonometriska ekvationer (Barker film 8:50)
Trigonometriska ekvationer 2 exempel (Barker film 9:35)

Onsdagen den 10 februari 2016

Trigonometriska samband för dubbla vinkeln. Läs sidan 24 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.

Grund
Läs sidan 24 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Formler för dubbla vinkeln (Barker film 7:01)
Dubbla vinkeln 2 exempel (Barker film 6:45)

Måndagen den 8 februari 2016

Vi fortsätter med fler trigonometriska samband och arbetar med additions- och subtraktionsformlerna för sinus och cosinus.

Grund
Läs sidorna 19–21 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Additions och Subtraktionsformlerna (Barker film 10:58)
Uppgift 1250 (Barker film 6:04)
Uppgift 1252 (Barker film 4:22)

Fredagen den 5 februari 2016

Trigonometriska ettan.

Grund
Läs sidorna 15–18 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Trigonometriska ettan (Barker film 5:19)
Trigonometri 3 exempel (Barker film 8:03) (uppgift 1221a, 1221d, 1225)
Ett trigonometriskt bevis (Barker film 6:34) (uppgift 1226)

Måndagen den 1 februari 2016

Matematik 4 tar vid där kursen Matematik 3c slutade vilket betyder att vi arbetar vidare med trigonometri.

Grund
Läs sidorna 8–13 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Sinus- och cosinusfunktionerna (Barker film 9:37)
Trigonometriska samband 1 (Barker film 8:05)
Trigonometriska samband 2 (Barker film 9:57)
Enhetscirkeln gör det begripligt (Barker film 7:15)

Inledning

Välkommen till kursen Matematik 4 i vilken vi kommer att arbeta vidare med trigonometri, derivator och integraler. Kursen kommer att avslutas med ett nationellt prov i innan jul. Vi kommer att använda boken Matematik 5000 4. Bokförlaget har tyvärr inte lagt ut några lösningsförslag till denna bok, men lösningar från en annan källa når du via länken Lösningsförslag överst på sidan.


Dokumentet Kursinformation Matematik 4 innehåller Skolverkets kursplan, en sammanfattning av viktiga begrepp och kunskaper i kursen samt en formelsamling.  Du når detta via länken Kursinformation ovan. Formelsamlingen får du även i pappersformat. Lägg den i läroboken så att du alltid har den tillgänglig på lektionerna.

På denna sida hittar du information om vad vi gör varje lektion. Om du inte kan komma på lektionen eller behöver arbeta mer med avsnittet som behandlades på lektionen så går du igenom materialet under rubriken Grund. Om du tycker att det är svårt att hänga med på lektionerna så bör du titta igenom grundmaterialet innan lektionen.

Under rubriken Extra finns det material för dig som behöver större utmaningar. Passa på att lär dig så mycket som möjligt under din gymnasietid! Man vet aldrig när kunskaperna kan komma till nytta.

En preliminär lektionsplanering för hela kursen hittar du via länken Lektionsplanering. Planeringen uppdaterar jag efterhand när jag vet hur schemat ser ut.

I slutet av kursen kan du repetera kursen med hjälp av uppgifter från gamla nationella prov. Dessa hittar du via länken Nationella prov.

Dina provresultat lägger jag in i It's learning tillsammans med mina kommentarer. Du når dessa via länken Bedömningar.

Repetition

Repetitionsmaterial för dig som behöver extra stöd i kursen Matematik 4. Materialet består av tre delar: trigonometri, derivator och integraler samt komplexa tal.

Trigonometri
Teorigenomgångar

Arbeta med följande:
  • Lös trigonometriuppgifter i dokumentet repetitionsuppgifter och kolla dina lösningar med Susanne.
  • Anteckna alla problemområden som du träffar på och be antingen Susanne eller någon annan att förklara så att du förstår.

Derivata och integraler
Teorigenomgångar

Arbeta med följande:
  • Lös derivata- och integraluppgifter i dokumentet repetitionsuppgifter och kolla dina lösningar med Susanne.
  • Anteckna alla problemområden som du träffar på och be antingen Susanne eller någon annan att förklara så att du förstår.

Komplexa tal
Teorigenomgångar

Arbeta med följande:
  • Lös uppgifter om komplexa tal i dokumentet repetitionsuppgifter och kolla dina lösningar med Susanne.
  • Anteckna alla problemområden som du träffar på och be antingen Susanne eller någon annan att förklara så att du förstår.