2015-12 Na3d Matematik 4

Inledning
Kursinformation
Lektionsplanering
Lösningsförslag del 1 och del 2
Nationella prov
Bedömningar

Torsdagen den 14 januari 2016

Sista lektionen i Matematik 4 och jag fortsätter med de individuella betygssamtalen.

Onsdagen den 13 januari 2016

Idag får ni titta på det nationella provet ni skrev innan jul och därefter börjar jag med de individuella betygssamtalen.

Torsdagen den 10 december 2015

Nationellt prov i kursen Matematik 4. Ta med penna, sudd, linjal och räknare. Prov, inskrivningspapper och formelblad får du på plats.

9.00–11.30 Del B och del C i aulan
11.30–12.30 Lunch
12.30–14.30 Del D i aulan

Del B: Provdelen består av uppgifter som ska lösas utan räknare. Svar och lösningar skrivs i provhäftet. Om inte annat anges i uppgiften ska eleverna endast ange svar.

Del C: Provdelen består av uppgifter som ska lösas utan räknare. Lösningen till denna uppgift ska redovisas på separat papper. Eleverna bör uppmärksammas på att det är viktigt att de försöker lösa denna uppgift eftersom även en påbörjad lösning kan ge poäng.

Del D: Provdelen består av ett flertal uppgifter där räknare är tillåten. Lösningar och svar till uppgifterna ska redovisas på separat papper. Eleven ska redogöra för sina tolkningar av uppgifterna och sina tankegångar. I huvudsak är de inledande uppgifterna lättare att lösa jämfört med de som ligger mot slutet. Men även i senare uppgifter kan det vara relativt lätt att få någon poäng för en påbörjad lösning. Eleverna bör därför uppmanas att försöka lösa alla uppgifter.

Onsdagen den 9 december 2015

Frågestund inför morgondagens nationella prov.

Tisdagen den 8 december 2015

Repetition.

Måndagen den 7 december 2015

Spykens mattekonvent 13.40-16.40 för de som anmält sig till detta.


Torsdagen den 3 december 2015

Idag repeterar vi komplexa tal.
 1. Läs om komplexa tal på sidan 8–9 i kursinformationen.
 2. Arbeta med grunduppgifter om du känner att du glömt precis allt. Gå vidare till nästa punkt så snart det börjar att kännas ok.
 3. Arbeta med uppgifter om komplexa tal från gamla nationella prov.

Onsdagen den 2 december 2015

Idag repeterar vi integraler.
 1. Läs om integraler på sidan 7 i kursinformationen.
 2. Arbeta med grunduppgifter om du känner att du glömt precis allt. Gå vidare till nästa punkt så snart det börjar att kännas ok.
 3. Arbeta med uppgifter om integraler från gamla nationella prov.

Tisdagen den 1 december 2015

Idag repeterar vi derivata.
 1. Läs om derivata på sidan 6 i kursinformationen.
 2. Arbeta med grunduppgifter om du känner att du glömt precis allt. Gå vidare till nästa punkt så snart det börjar att kännas ok.
 3. Arbeta med uppgifter om derivata och differentialekvationer från gamla nationella prov.

Torsdagen den 26 november 2015

Idag är det SACO-mässa istället för matematik.


Onsdagen den 25 november 2015

Poängjakten fortsätter med Sant eller falskt på sidan 231. Lämna in gruppens svar här. Om det ska bli någon fika innan studenten så får vi nog förfina våra metoder :-). Idag vill jag att ni jobbar i anvisade par men innan ni lämnar in så vill jag att ni stämmer av med två andra grupper och gör justeringar om det behövs.

80% korrekta svar ger 5 poäng
85% korrekta svar ger 10 poäng
90% korrekta svar ger 15 poäng
95% korrekta svar ger 20 poäng
100% korrekta svar ger 25 poäng

Strålande klassen! Det enda som trasslade till sig var andragradsfunktionen med en reell rot och icke-reell rot. Det utmärkta resultatet 92,1% korrekta svar gav er 15 poäng och ni har nu totalt 30 poäng.

Därefter övergår vi till att repetera kursen. Vi börjar med trigonometrin.
 1. Läs om trigonometri på sidan 5 i kursinformationen.
 2. Arbeta med grunduppgifter om du känner att du glömt precis allt. Gå vidare till nästa punkt så snart det börjar att kännas ok.
 3. Arbeta med uppgifter om trigonometri från gamla nationella prov.

Tisdagen den 24 november 2015

Det allra sista i kursen handlar om indirekt bevisföring. Idag fortsätter jag med de individuella samtalen angående hur man ligger till kunskapsmässigt.

Grund
Läs sidorna 29–30 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Torsdagen den 19 november 2015

Idag sammanfattar jag polynomdivision, faktorsatsen, lösningar till polynomekvationer av olika gradtal samt bevisföring, ekvivalens och implikation.

Grund
Läs sidorna 26–27 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.


Onsdagen den 18 november 2015

Denna lektion är jag på kompetensutveckling och Vladimir, spykist som numera läser till läkare, kommer att ta väl hand om er. Arbeta enligt anvisningarna nedan och fråga Vladimir om det är något ni behöver ha hjälp med.

Grund
Läs sidorna 223–225 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Tisdagen den 17 november 2015

Idag kommer jag att börja att prata med var och en individuellt om hur man ligger till kunskapsmässigt och kolla om det är något jag kan hjälpa till med. Under tiden arbetar resten av klassen med dagens avsnitt som handlar om faktorsatsen.

Grund
Läs sidorna 219–220 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Faktorsatsen och polynomdivision (Lärardalle film 13:17)

Torsdagen den 12 november 2015

De flesta är idag på ett musikprojekt med Lerbäck, vilket innebär att vi inte har någon lektion.

Onsdagen den 11 november 2015

Med hjälp av polynomdivision kan vi leta oss fram till lösningar av polynom av högre gradtal än två.

Grund
Läs sidorna 216–217 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Polynomdivision (Film 12:29)

Onsdagen den 4 november 2015

Idag undersöker vi hur man löser andragradsekvationer med komplexa koefficienter.

Grund
Läs sidorna 212–214 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Tisdagen den 3 november 2015

Analys av provet vi hade precis innan höstlovet.

Fredagen den 23 oktober 2015

Prov 8.30–11.30. Detta prov är egentligen avpassat till skrivtiden två timmar. Du får sitta den tredje timmen om du behöver. Ta med dig penna, sudd, räknare och linjal. Provpapper och formelsamling får du på plats. Provet omfattar derivata, integraler och komplexa tal på sidan 100–201 i läroboken samt häftet om rotationsintegraler. Om du har ett efternamn mellan A och H så har du en plats i aulan annars finns din plats i C22.

Torsdagen den 22 oktober 2015

Kolla vad Lina hittade på räknaren: normalcdf(a, b, µ, σ)Funktionen ger sannolikheten att värdet är mellan a och b för värden som är normalfördelade med medelvärdet µ och standardavvikelsen σ. Ni hittar den på knappen "DISTR" på räknaren.

Repetition enligt lektionsplaneringen.

Onsdagen den 21 oktober 2015

Repetition enligt lektionsplaneringen.

Tisdagen den 20 oktober 2015

Repetition enligt lektionsplaneringen.

Torsdagen den 15 oktober 2015

Nu har vi tittat på komplexa tal i rektangulär form z = a + bi och polär form z = r(cos v + i sin v). Ett komplext tal kan också skrivas på formen z = reiv, där  eiv = cos v + i sin v enligt Eulers formel.

Grund
Läs sidorna 209 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Tisdagen den 13 oktober 2015

Med hjälp av de Moivres formel kan vi nu lösa potensfunktioner på ett strukturerat sätt.

Grund
Läs sidorna 207 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Torsdagen den 8 oktober 2015

Potenser av komplexa tal hanteras smidigt med de Moivres formel.

Grund
Läs sidorna 204–205 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Tisdagen den 6 oktober 2015

Vi undersöker vad en multiplikation och en division med $i$ av ett komplext tal innebär grafiskt.

Grund
Läs sidorna 202 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Torsdagen den 1 oktober 2015

Multiplikation och division mellan två komplexa tal är enkelt om man använder polär form.

Grund
Läs sidorna 198–200 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Onsdagen den 30 september 2015

Nu har vi beskrivit komplexa tal på formatet a+bi, vilket kallas rektangulära koordinater. Det finns ett alternativt format som kallas polär form, som vi tar oss an idag.

Grund
Läs sidorna 193–195 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Tisdagen den 29 september 2015

Komplexa tal kan tolkas som en punkt i det komplexa talplanet men de kan också ses som en vektor från origo till punkten. Addition och subtraktion av komplexa tal hanteras då på samma sätt som när ni räknade med kraftvektorer i fysikkursen.

För er som inte gjorde diagnosen om integraler förra veckan så skulle jag vilja att ni gör den idag.

Grund
Läs sidorna 188–190 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Torsdagen den 24 september 2015

Våra vanliga regler för addition, subtraktion, multiplikation och division fungerar bra även för komplexa tal. Vi pratar också om konjugat och absolutbelopp på dagens lektion.

Grund
Läs sidorna 184–187 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Onsdagen den 23 september 2015

Nu har vi kommit till komplexa tal. Om du tycker att nedanstående matematikskämt är kul så har du koll på dagens teoriavsnitt!
"The number you have dialed is imaginary. Please, rotate your phone by ninety degrees and try again..."
Sedan skulle jag vilja att ni gör denna diagnos om integraler.

Grund
Läs sidorna 179–181 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Tisdagen den 22 september 2015

Idag blir det poängjakt. Ni har 5 poäng sedan i våras. Får ni ihop 100 poäng så blir det fika! Ni hittar Sant eller falskt på sidan 165. Lämna in gruppens svar här.

80% korrekta svar ger 5 poäng
85% korrekta svar ger 10 poäng
90% korrekta svar ger 15 poäng
95% korrekta svar ger 20 poäng
100% korrekta svar ger 25 poäng

Med det strålande resultatet 88,3% så erhöll ni idag 10 poäng och har nu totalt 15 poäng.

Torsdagen den 17 september 2015

Integraler kan även användas för beräkning av volymer där det finns en rotationssymmetri hos föremålet.

Grund
Läs sidorna 1–3 i det separata häftet om rotationsvolymer och arbeta med uppgifter enligt planeringen. Jag delar ut häftet i pappersform men ni hittar det också i kursen på It's learning.

Onsdagen den 16 september 2015

Idag blir det tillämpningar och problemlösning. Sedan är det dags att göra en diagnos om derivator och differentialekvationer.

Grund
Läs sidorna 160 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Tisdagen den 15 september 2015

Sedan tidigare har vi kunnat bedöma hur stor sannolikheten är för att ett värde ska ligga inom en standardavvikelse från medelvärdet. Med en integral kan vi räkna ut sannolikheten för godtyckligt intervall.

Grund
Läs sidorna 154–157 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Torsdagen den 10 september 2015

Från fysiken vet ni redan att arean i ett hastighet-tid-diagram visar hur långt man förflyttat sig. Det betyder att vi kan använda en integralen som ett verktyg för att få fram en förflyttning om vi har funktionen för hastigheten.

Grund
Läs sidorna 150–151 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Onsdagen den 9 september 2015

Idag undersöker vi egenskaper hos integraler.

Grund
Läs sidorna 146–147 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Integraler och areor (Barker film 8:18)
Räkneregler vid integralberäkningar (Barker film 8:43)

Tisdagen den 8 september 2015

Är integralen detsamma som arean under grafen? Hur beräknar man arean mellan två kurvor?

Grund
Läs sidorna 142–143 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Areor mellan kurvor (Barker film 7:43)

Torsdagen den 3 september 2015

Många funktioner är komplicerade och då behöver vi kunna räkna ut integralen numeriskt på räknaren. Idag pratar vi om hur räknaren utför detta arbete.

Grund
Läs sidorna 138–140 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Numerisk beräkning av integraler (Barker film 7:12)
Över och undersumma (Barker film 4:45)

Onsdagen den 2 september 2015

...och så var det dags för repetition av integraler.

Grund
Läs sidorna 134–136 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Tisdagen den 1 september 2015

Differentialekvationen beskriver ofta en naturvetenskaplig verklighet. Vi studerar exempel på detta.

Grund
Läs sidorna 130–131 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Torsdagen den 27 augusti 2015

En differentialekvation är en ekvation som visar sambandet mellan en funktion och en eller flera av dess derivator.

Grund
Läs sidorna 128–129 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Differentialekvationer (Barker film 8:41)

Onsdagen den 26 augusti 2015

Analys av funktioner med hjälp av derivata och asymptoter.

Grund
Läs sidorna 125–126 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Tisdagen den 25 augusti 2015

Vi tittar vidare på egenskaper hos grafer. Idag gäller det definitionsmängd, värdemängd och om funktionen är kontinuerlig och deriverbar. Vi studerar också funktioner med absolutbelopp.

Grund
Läs sidorna 120–122 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Torsdagen den 20 augusti 2015

Derivatan av en funktion ger oss en bra bild av hur grafen ser ut med avseende på extrempunkter och om den är växande eller avtagande.

Grund
Läs sidorna 116–118 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Onsdagen den 19 augusti 2015

Välkomna tillbaka efter sommaren! Vi börjar med att titta igenom vad vi gjort hittills i kursen och fortsätter därefter med samband mellan förändringshastigheter.

Grund
Läs sidorna 113–114 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Kedjeregeln med nya beteckningar (Barker film 12:42)
Kedjeregeln och problemlösning (Barker film 6:39)
Kedjeregeln och förändringshastighet (Barker film 5:58)

Torsdagen den 11 juni 2015

Lediga på grund av studentutsläpp.


Tisdagen den 9 juni 2015

Ni kan redan derivera en exponentialfunktion men hur gör man med en logaritmfunktion.

Grund
Läs sidorna 110–111 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Logaritmfunktionens derivata (Barker film 11:18)


Torsdagen den 4 juni 2015

...och hur man deriverar en kvot av två funktioner.

Grund
Läs sidorna 108–109 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Kvotregeln (Barker film 11:16)


Tisdagen den 2 juni 2015

Nu är det dags att ta reda på hur man deriverar en produkt av två funktioner...

Grund
Läs sidorna 104–105 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Produktregeln (Barker film 10:50)


Torsdagen den 28 maj 2015

Kommer ni ihåg hur man deriverade en sammansatt funktion? Idag repeterar vi vad vi hittills har lärt oss om derivator.

Grund
Läs sidorna 100–101 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.


Tisdagen den 5 maj 2015

Analys av trigonometriprovet och sedan övergår vi till att repetera kursen Matematik 3c. Vi återkommer till Matematik 4 i vecka 22. Lektionen är flyttad till sal C42 på grund av nationellt prov.


Torsdagen den 30 april 2015

Trigonometriprov 12.10–13.30 i aulan. Ta med dig penna, sudd, räknare och linjal. Provpapper och formelsamling får du på plats. Denna gång handlar det om trigonometriska formler och grafer (dock inte avsnitt 1.3 som handlar om bevis och inte heller kedjeregeln eftersom en av de andra klasserna inte hunnit med detta än).


Tisdagen den 28 april 2015

Repetition inför torsdagens prov för alla som inte har provbanksprov i moderna språk.


Fredagen den 24 april 2015

Sant eller falskt på sidan 42. Fyll i gruppens svar här. Därefter fortsätter vi repetitionen inför nästa veckas prov.

Sant eller falskt resulterade idag i 80% korrekta svar och ger er 5 poäng.


Torsdagen den 23 april 2015

Sant eller falskt på sidan 88. Fyll i gruppens svar här. Därefter fortsätter vi med trigonometriska tillämpningar. Läs sidorna 80–81 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen. Denna gång är poängskalan enligt följande:

80% korrekta svar ger 5 poäng
85% korrekta svar ger 10 poäng
90% korrekta svar ger 15 poäng
95% korrekta svar ger 20 poäng
100% korrekta svar ger 25 poäng

Det blev 77% korrekta svar och inga poäng idag men en ny chans imorgon...


Tisdagen den 21 april 2015

Idag tar vi oss an derivatan av sammansatta funktioner. Lektionen är flyttad till sal C42 på grund av nationellt prov.

Grund
Läs sidorna 78–79 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Kedjeregeln (Barker film 11:04)


Fredagen den 17 april 2015

Derivatan av sin x och cos x.

Grund
Läs sidorna 74–75 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Gränsvärdet för sinx/x (Barker film 4:37)
Gränsvärdet för (cosx-1)/x (Barker film 5:55)
Derivatan av sinx och cosx (Barker film 9:56)


Tisdagen den 14 april 2015

Cirkelsektorns area och cirkelbågens längd är temat för dagens lektion. Lektionen är idag flyttad till sal B01 på grund av nationella prov.

Grund
Läs sidorna 72–73 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Cirkelsektorn och Radianer (Barker film 5:41)


Fredagen den 10 april 2015

Varför vill vi mäta vinklar i radianer? Duger det inte lika bra med grader?

Grund
Läs sidorna 68–71 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Radianer (Barker film 8:32)


Torsdagen den 9 april 2015

Vad händer om man adderar sinx och cosx?

Grund
Läs sidorna 65–66 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Kurvan y=a*sinx+b*cosx (Barker film 9:40)


Torsdagen den 26 mars 2015

Ni är idag bjudna på Na1d:s lunchkonsert 11.30–12.00. Därefter behöver ni äta lunch 12.00–12.30. Matematiklektionen börjar 12.30. Imorgon har ni arbetat in tiden och nästa matematiklektion är därför inte förrän efter påsklovet.

Hur ser grafen till funktionen y = tan x ut?

Grund
Läs sidorna 62–63 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Kurvan y=tanx (Barker film 9:38)
Ekvationer med tangens (Barker film 5:04)


Tisdagen den 24 mars 2015

Ännu mer om sinusformade kurvor.

Grund
Läs sidan 60 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.


Fredagen den 20 mars 2015

På dagens matematiklektion går vi på föreläsningen Maratonkemi 13.00–13.45 (mer information hittar du här).


Torsdagen den 19 mars 2015

För er som anmält er till tävlingen Kängurun 2015 så kommer denna att gå av stapeln i aulan 8.30–9.30. Detta är en mycket trevlig tävling där en biobiljett delas ut till bäst resultat för varje årskurs och program. Här kan du se exempel på uppgifter från tidigare år.

På matematiklektionen värmer vi upp med lite sinuskurvor och integraler innan vi går till dagens föreläsning Att lyssna med integraler 13.00–13.45 (mer information hittar du här).


Tisdagen den 17 mars 2015

Eftersom många av er ska på föreläsning på universitetet idag så får resten av gruppen tid att arbeta ifatt eller arbeta med dagens utmaning som är att beräkna sin2v om man vet att sinv + cosv = 0,5.


Fredagen den 13 mars 2015

Hur påverkar koefficienterna a, b, c och d funktionen y = a·sin(bx + c) + d? Läs sidan 58 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.

Grund
Läs sidan 56 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Förskjutna kurvor i y-led (Barker film 5:56)
Förskjutna kurvor i x-led (Barker film 5:33)


Torsdagen den 12 mars 2015

Nu har vi tränat på att lösa trigonometriska funktioner algebraiskt men det går också bra att lösa dem numeriskt med räknaren.

Grund
Läs sidan 56 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Trigonometriska kurvor och ekvationer (Barker film 6:14)


Tisdagen den 10 mars 2015

Hur ser sinus- och cosinuskurvan ut i ett diagram?

Grund
Läs sidorna 52–54 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Sinus- och Cosinuskurvan (Barker film 11:23)


Fredagen den 6 mars 2015

Samtidigt som vi arbetar med tillämpningarna på sidan 40–41 så bjuder jag på poängjaktsfika. Därefter så är det dags att gå på Spykens musikal Cell 47 som börjar 14.00 på Lunds Stadsteater.


Torsdagen den 5 mars 2015

Vi fortsätter trigonometriska ekvationer.

Grund
Läs sidorna 38–39 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Trigonometriska ekvationer - några knep (Barker film 9:15)


Tisdagen den 3 mars 2015

Trigonometrisk ekvationslösning.

Grund
Läs sidorna 33–36 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Trigonometriska ekvationer (Barker film 8:50)
Trigonometriska ekvationer 2 exempel (Barker film 9:35)


Fredagen den 27 februari 2015

Trigonometriska samband för dubbla vinkeln. Läs sidan 24 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.

Grund
Läs sidan 24 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Formler för dubbla vinkeln (Barker film 7:01)
Dubbla vinkeln 2 exempel (Barker film 6:45)


Torsdagen den 26 februari 2015

Vi fortsätter med fler trigonometriska samband och arbetar med additions- och subtraktionsformlerna för sinus och cosinus.

Grund
Läs sidorna 19–21 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Additions och Subtraktionsformlerna (Barker film 10:58)
Uppgift 1250 (Barker film 6:04)
Uppgift 1252 (Barker film 4:22)


Tisdagen den 24 februari 2015

Trigonometriska ettan.

Grund
Läs sidorna 15–18 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Trigonometriska ettan (Barker film 5:19)
Trigonometri 3 exempel (Barker film 8:03) (uppgift 1221a, 1221d, 1225)
Ett trigonometriskt bevis (Barker film 6:34) (uppgift 1226)


Fredagen den 13 februari 2015

Matematik 4 tar vid där kursen Matematik 3c slutade vilket betyder att vi arbetar vidare med trigonometri.

Grund
Läs sidorna 8–13 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.
Sinus- och cosinusfunktionerna (Barker film 9:37)
Trigonometriska samband 1 (Barker film 8:05)
Trigonometriska samband 2 (Barker film 9:57)
Enhetscirkeln gör det begripligt (Barker film 7:15)


Inledning

Välkommen till kursen Matematik 4 i vilken vi kommer att arbeta vidare med trigonometri, derivator och integraler. Kursen kommer att avslutas med ett nationellt prov i innan jul. Vi kommer att använda boken Matematik 5000 4. Bokförlaget har tyvärr inte lagt ut några lösningsförslag till denna bok, men lösningar från en annan källa når du via länken "Lösningsförslag" överst på sidan.


Häftet Kursinformation Matematik 4 får du i pappersformat. Det innehåller Skolverkets kursplan, en sammanfattning av viktiga begrepp och kunskaper i kursen samt en formelsamling. Lägg häftet i läroboken så att du alltid har formelsamlingen tillgänglig på lektionerna. Häftet finns också tillgängligt via länken "Kursinformation" överst på sidan.

På denna sida hittar du information om vad vi gör varje lektion. Om du inte kan komma på lektionen eller behöver arbeta mer med avsnittet som behandlades på lektionen så går du igenom materialet under rubriken Grund. Om du tycker att det är svårt att hänga med på lektionerna så bör du titta igenom grundmaterialet innan lektionen.

Under rubriken Extra finns det material för dig som behöver större utmaningar. Passa på att lär dig så mycket som möjligt under din gymnasietid! Man vet aldrig när kunskaperna kan komma till nytta.

En preliminär lektionsplanering för hela kursen hittar du via länken "Lektionsplanering". Planeringen uppdaterar jag efterhand när jag vet hur schemat ser ut.

I slutet av kursen kan du repetera kursen med hjälp av uppgifter från gamla nationella prov. Dessa hittar du via länken "Nationella prov".

Dina provresultat lägger jag in i It's learning tillsammans med mina kommentarer. Du når dessa via länken "Bedömningar".