2015-06 Åk9 Matematik 1c

Planering
Kursmål och betygskriterier
Formelsamling
Lösningsförslag
Sammanfattning av kursen
Nationella prov

Tisdagen den 2 juni 2015

Visning av prov och betygssamtal. Johans grupp är i C22 och Susannes grupp i C33.

Onsdagen den 20 maj 2015

Skriftligt nationellt prov enligt anmälningslista. Ta med penna, sudd, linjal och räknare. Prov, inskrivningspapper och formelsamling får du på plats. Skrivningen sker i C22 enligt följande schema
  • 9.00–10.00 Delprov B  
  • 10.00–10.15 Rast 
  • 10.15–11.15 Delprov C 
  • 11.15–12.00 Lunch i Spykens matsal 
  • 12.00–14.00 Delprov D 
Glöm inte att ta med och lämna tillbaka läroboken idag.

Tisdagen den 19 maj 2015

Muntligt nationellt prov enligt anmälningslista. Johans grupp är i C22 och Susannes grupp i C33.

Tisdagen den 12 maj 2015

Muntligt nationellt prov enligt anmälningslista. Johans grupp är i C22 och Susannes grupp i C33.

Tisdagen den 5 maj 2015

Muntligt nationellt prov enligt anmälningslista. Johans grupp är i C22 och Susannes grupp i C33.

Tisdagen den 28 april 2015

Sista repetitionstillfället och idag får du information om det muntliga provet. Johans grupp är i C22 och Susannes grupp i C33.

Tisdagen den 21 april 2015

Fortsatt repetition av kursen Matematik 1c. Här hittar du en sammanfattning av kursen och här hittar du uppgifter från tidigare nationella prov. Idag studerar vi den mer omfattande uppgiften i del II. Här finns ytterligare en uppgift av denna typ. Johans grupp är i C22 och Susannes grupp i C33.

Tisdagen den 14 april 2015

Fortsatt repetition av kursen Matematik 1c. Johans grupp är i C22 och Susannes grupp i C33.

Tisdagen den 24 mars 2015

Repetition av kursen Matematik 1c. Johans grupp är i C22 och Susannes grupp i C33.

Tisdagen den 17 mars 2015

Exponential- och potensfunktioner. Läs sidorna 303-309 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen. Johans grupp är i C22 och Susannes grupp i C33.

Tisdagen den 10 mars 2015

Linjära samband kan skrivas på formen y = kx + m. Läs sidorna 293-301 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen. Johans grupp är i C22 och Susannes grupp i C33.

Tisdagen den 3 mars 2015

Funktioner beskriver samband mellan variabler och dessa samband kan beskrivas på olika sätt exempelvis med ord, formler, värdetabeller eller grafer. Läs sidorna 288-290 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen. Johans grupp är i C22 och Susannes grupp i C33.

Tisdagen den 24 februari 2015

Idag är temat koordinatsystem och grafer. Läs sidorna 278-286 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen. Johans grupp är i C22 och Susannes grupp i C33.

Tisdagen den 10 februari 2015

Statistik kan presenteras på många sätt. Ibland kan diagrammen vara vilseledande. Läs sidorna 248-256 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen. Johans grupp är i C22 och Susannes grupp i C33.

Tisdagen den 3 februari 2015

Hur stor är chansen att få tio prickar om du kastar två tärningar? Idag handlar det om slumpförsök i flera steg. Läs sidorna 234-245 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen. Johans grupp är i C22 och Susannes grupp i C33.

Tisdagen den 27 januari 2015

Vad är sannolikheten att få en sexa när du kastar tärning? Och hur stor är chansen att du vinner på en trisslott? Fram till sportlovet så beräknar vi hur sannolikt det är att olika händelser inträffar. Läs sidorna 228-232 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen. Johans grupp är i C22 och Susannes grupp i C33.

Tisdagen den 20 januari 2015

Vektorer används när man vill mäta något som både har en storlek och en riktning, exempelvis hastighet. Om man mäter något som inte har någon riktning, såsom massa, så kallas detta en skalär. Läs sidorna 199-209 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen. Johans grupp är i C31 och Susannes grupp i C33.

Tisdagen den 13 januari 2015

Trigonometri handlade ursprungligen om sambandet mellan sidor och vinklar i en triangel. Navigatörer, kartritare och astronomer har stor användning av detta. Läs sidorna 188-198 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen. Johans grupp är i C22 och Susannes grupp i D22

Tisdagen den 16 december 2014

Temat för dagen är likformiga trianglar, implikation och ekvivalens. Läs sidorna 180-186 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen. Idag är Johan upptagen på annat håll och Susanne har båda grupperna i C22.

Tisdagen den 9 december 2014

Är summan av vinklarna i en triangel alltid 180°? Idag tittar vi på hur man bevisar satser i matematiken. Läs sidorna 171-179 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen. Johans grupp är i C22 och Susannes grupp i D22.

Tisdagen den 2 december 2014

Denna lektion tittar vi på hur man beräknar omkrets area och volym för ett antal geometriska figurer. Vi undersöker också hur man omvandlar mellan olika enheter, t ex mellan kubikmillimeter och kubikcentimeter. Läs sidorna 156-170 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen. Johans grupp är i C22 och Susannes grupp i D22.

Tisdagen den 25 november 2014

Hur visar man matematiska samband? Vi tittar på lösningar med olika kvalitet. Läs sidorna 138-139 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen. Johans grupp är i C22 och Susannes grupp i D22.

Tisdagen den 18 november 2014

Formler och mönster är dagens tema. Läs sidorna 127–134 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen.

Idag blir det byte av sal. Johans grupp är i D33 och Susannes grupp i D34. Detta beror på att det är öppet hus på Spyken så passa gärna på att gå runt och titta på skolan efter matten.

Tisdagen den 11 november 2014

Idag är ni lediga eftersom det är utvecklingssamtal på Spyken hela eftermiddagen. Vi ses igen nästa vecka!

Tisdagen den 4 november 2014

Idag tittar vi på olikheter och potensekvationer. Läs sidorna 117-123 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen. Johans grupp är i C22 och Susannes grupp i D22.

Tisdagen den 21 oktober 2014

Vi arbetar vidare med ekvationslösning. En ekvation fungerar som en balansvåg. Om du gör samma sak på båda sidorna så väger vågen forfarande jämnt (se animation). Läs sidorna 107-116 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen. Behöver du lyssna på en genomgång om dagens avsnitt så kan du titta på följande film:
Johans grupp är i C22 och Susannes grupp i D22.

Tisdagen den 14 oktober 2014

Algebra är ett mycket användbart verktyg i matematiken.

Läs sidorna 98-105 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen. Behöver du lyssna på en genomgång om dagens avsnitt så kan du titta på följande filmer:
Johans grupp är i C22 och Susannes grupp i D22.

Dagens gåta
”What does the little mermaid wear?”

Tisdagen den 7 oktober 2014

Behöver man låna pengar så kan det vara bra att veta vad räntesats, amortering och uppläggningsavgift är. Och vad är egentligen konsumentprisindex?

Läs sidorna 80-87 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen. Behöver du lyssna på en genomgång om dagens avsnitt så kan du titta på följande filmer:
Samma grupper som förra gången. Johans grupp i C22 och Susannes grupp i D22.

Poängjakten Problem 3
En cykel kostar n kronor hos två olika cykelhandlare, där n är ett positivt heltal. Den förste handlaren höjer cykelns pris med p %, han sänker därefter priset med p % och höjer till sist åter priset med p % till 1152 kronor. Den andre handlaren sänker först priset med p %, höjer det därefter med p % och sänker till slut åter priset med p % till 768 kronor. Bestäm n och p.

Tisdagen den 30 september 2014

Procent har du säkert räknat med förut, men vet du vad promille, ppm och förändringsfaktor är? Detta tittar vi på idag.

Läs sidorna 64-79 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen. Behöver du lyssna på en genomgång om dagens avsnitt så kan du titta på följande filmer:
Johans grupp är idag i C22 och Susannes grupp i D22. Nicklas grupp ansluter till Johans och Susannes grupper nu när Nicklas är uppbokad på annat håll.

Tisdagen den 23 september 2014

Vi använder vanligen det decimala talsystemet med basen tio men det finns även andra system såsom det binära och det hexadecimala. Datorer använder binär kod och åtta binära siffror bildar tillsammans en byte. Bokstaven A kodas exempelvis 01000001 enligt ASCII-standarden. Vilket tal är detta decimalt?

Läs sidorna 44-51 och arbeta med uppgifterna enligt planeringen. Du får veta mer om olika talsystem i filmen:
Johans grupp är idag i C22, Nicklas grupp i C23 och Susannes grupp i D22.

Poängjakten Problem 2

Att multiplikationen 11 · 11 = 121 är korrekt i vårt decimala system kan du snabbt räkna ut, men stämmer den i andra talsystem? Kan du visa att det stämmer i ett annat talsystem så får du en poäng. Kan du redovisa alla talsystem som detta gäller för så får du två poäng. Skicka in din lösning via mail eller lämna på papper till Susanne.


Tisdagen den 16 september 2014

Vi pratar om decimaltal, gällande siffror, kvadratrötter, potenser och prefix. Läs sidorna 27-41 samt arbeta med uppgifter enligt planeringen. Mer förklaringar av ovanstående område får du i följande filmer:
Johan tar hand om sin och Susannes grupp i C22 (Susanne är på läger med sin klass) och Nicklas är i C23.

Tisdagen den 9 september 2014

Det är roligt att så många vill komma och läsa kursen Matematik 1c på Spyken och idag delar vi upp oss i tre grupper: Johan i C22, Nicklas i C23 och Susanne i D22. Vi kommer alla att följa samma planering. Du hittar en länk till planeringen längst upp på denna sida. Den lärobok vi använder heter Matematik 5000 1c och det finns lösningsförslag till bokens alla uppgifter här. Du skriver upp ditt namn på en lista och får låna boken av oss.


Vi börjar med att titta på olika typer av tal och i vilken ordning man räknar ett uttryck. Sedan fortsätter vi med primtal, negativa tal och bråk. Läs sidorna 9-26 i boken. Om du behöver mer förklaringar så kan du titta på följande filmer:
Mer information om vilka uppgifter vi rekommenderar att du arbetar med hittar du i planeringen. Läs igenom alla uppgifter men du behöver inte skriva ner lösningarna på de uppgifter du vet att du med lätthet kan lösa. Ägna istället mer tid åt de uppgifter som ligger på gränsen till vad du klarar. Uppgifter märkta med en stjärna är på den högsta nivån.

Poängjakten Problem 1
Summan av tre positiva heltal är 11. Summan av talens kuber är 251.
Bestäm samtliga taltripplar som uppfyller villkoren. Korrekt lösning ger en poäng. Skicka in din lösning via mail eller lämna på papper till Susanne.


Tisdagen den 2 september 2014


På dagens uppstartsmöte i kursen Matematik 1c för grundskolan visade det sig att vi blev många fler än vi hade fått in anmälningar om. Ni är alla hjärtligt välkomna! Inför nästa vecka kommer vi att utöka antalet lärare så att grupperna blir lagom stora.