2014-12 Na2dd Fysik 1

Planering
Kursmål och betygskriterier
Kursdokument
Bedömningar

Onsdagen den 14 januari 2015

Kursens sista lektion. Idag får ni resultaten från provbanksprovet och ett individuellt betygssamtal.

Onsdagen den 16 december 2014

Prov i Fysik 1 klockan 8.30–12.30 i KB23. Ta med penna, sudd, linjal och räknare. Prov, inskrivningspapper och formelsamling får du på plats. Lektioner enligt schema från 13.30.

Nästa fysiklektion är den 15 januari och det är också den sista lektionen i kursen Fysik 1. Då kommer ni att få titta på era prov och ha ett betygssamtal. Veckan därefter blir det Fysik 2! Vi ses men nu i nya grupper eftersom sex fysikgrupper blir till fem fysikgrupper.

Måndagen den 15 december 2014

Repetition. Allt repetitionsmaterial finns på It's learning. Detaljerade instruktioner finns i dokumentet Repetition inför slutprov som ligger i mappen Repetition. 

Onsdagen den 10 december 2014

Repetition. Arbeta särskilt med uppgiften planeringslaboration i Provuppgifter Fysik 1.

Måndagen den 8 december 2014

Repetition. Exempel på provuppgifter för Fysik 1 finns nu i repetitionsmappen.

Studiebesök på Medicinsk strålningsfysik på Lunds Universitetssjukhus. Vi samlas 15.25 på Klinikgatan 5 utanför entrén till strålbehandlingshuset (se karta nedan).

15.30-15.40 Introduktion och lite info om sjukhusfysikerutbildningen och yrket
15.45-16.10 Presentation om nuklearmedicin
16.10-16.30 Rundvisning på isotopterapiavdelningen
16.30-17.10 Presentation om magnetresonanstomografi (MR)
17.10-17.45 Presentation om och rundvandring på strålbehandlingen.

Klicka för att förstora
Klick för att förstora

Onsdagen den 3 december 2014

Repetition av elektricitet. Kan du identifiera innehållet i våra svarta lådor?

Måndagen den 1 december 2014

Repetition av elektricitet. Går det att använda en lampa från ljusstaken till julgransbelysningen?

Onsdagen den 26 november 2014

Vi fortsätter med repetition av tryck och värme. Denna gång fokuserar vi på tryck i olika former.

Vi har tre stycken likadana ballonger. En är fylld med luft, en med koldioxid och en med vätgas. När vi släpper ballongerna svävar en upp mot taket och de andra faller sakta mot golvet, dock olika snabbt. Vilken ballong är vilken? Rita krafterna som verkar på de tre ballongerna.

Vi kör ut vår bil från ett uppvärmt garage (15 °C) en kall vinterdag. Ute är det –15 °C. När bilen stått ute ett tag är trycket i däcken bara 215 kPa. Varför har trycket minskat? Vilket tryck hade däcken när bilen var i garaget? Anta att volymen är konstant.

Hur stor är densiteten för en träkloss som flyter i vatten? Du har tillgång till en träkloss, en mm-graderad linjal och en skål med vatten.

Måndagen den 24 november 2014

Repetition av tryck och värme. Vi bestämmer verkningsgraden hos en vattenkokare och räknar ut hur lång tid det skulle ta att koka bort en liter vatten med denna vattenkokare.

Onsdagen den 19 november 2014

Repetition av energi och rörelsemängd. Vi diskuterar energiomvandlingarna när en pendel med en tyngd får krocka med en träkloss som då glider iväg och slutligen stannar.

Måndagen den 17 november 2014

Repetition av kraft och rörelse. Denna lektion har vi fokus på krafter. Om vi kan ta reda på vilka krafter ett föremål påverkas av så kan vi förutsäga hur det kommer att röra sig och vice versa. Vi diskuterar krafter på uppkastade bollar, glidande isbitar, klossar på lutande plan och på personer i hissar.

Onsdagen den 12 november 2014

Repetition av kraft och rörelse. Idag tittar vi på hur vi kan ta reda på utgångshastigheten för en boll som vi kastar upp om vi har ett sträcka-tid-diagram för rörelsen. Det visar sig att vi kan lösa uppgiften på många olika sätt. Vi kan exempelvis titta på kurvans lutning i diagrammet eller ta reda på den matematiska formeln s(t) och derivera eller använda energiprincipen.

Måndagen den 10 november 2014

Repetition av fysikens grunder och analys av kärnfysikprovet. Skriv in din analys på It´s learning så kommer jag att komplettera med mina iakttagelser.

Onsdagen den 5 november 2014

Kärnfysikprov. Vi skriver denna gång i D01 och ordinarie skrivtid är 9.50–11.20. Ta med penna, sudd och räknare. Prov, kladdpapper och formelsamling får du på plats.

Måndagen den 3 november 2014

Repetition av kärnfysik. På It's learning finns repetitionsinstruktioner, sammanfattningar och extra uppgifter.

Onsdagen den 22 oktober 2014

Repetition av kärnfysik. På It's learning finns repetitionsinstruktioner, sammanfattningar och extra uppgifter.

Onsdagen den 15 oktober 2014

Idag studerar vi relativitetsteori och partikelfysik. Se instruktioner i dokumentet Tema relativitet och partiklar på It's learning. Svaren på instuderingsuppgifterna lämnar du in på It's learning.

Måndagen den 13 oktober 2014

Våren 1986 går larmet om en radioaktiv läcka på Forsmark. Det visar sig att strålningen inte kommer från Forsmark utan från det ryska kärnkraftverket i Tjernobyl. Idag skulle jag vilja att ni uppskattar hur mycket cesium-137 som hamnade i Sverige med hjälp av denna artikel. Fortsätt med repetitionsuppgifterna när du är klar med detta.

Onsdagen den 8 oktober 2014

De medicinska tillämpningarna är många vad det gäller kärnfysik. Vi tar idag upp datortomografi, gammakameror, PET och magnetkameror. Läs sidorna 438-444 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Onsdagen den 1 oktober 2014

Vad är det för skillnad på fission och fusion? Vi pratar kärnvapen och kärnkraftverk. Läs sidorna 427-433 och 435–436 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Måndagen den 29 september 2014

Idag är det dags att lämna in den vetenskapliga rapporten. Jag vill ha in både versionen som granskats av din klasskompis och din förbättrade version (båda versionerna på papper).

Människan har alltid utsatts för en viss mängd strålning från marken och rymden. Hur påverkar strålning vår kropp? Läs sidorna 19-24 i läroboken och arbeta med uppgift 1146.
Gör en uppskattning av hur stor absorberad dos och hur stor ekvivalent dos den före detta KGB-agenten Litvinenko utsattes för (aktiviteten från Po-210 i hans kropp uppmättes till 2 GBq).

Onsdagen den 24 september 2014

Vad händer när strålning möter materia? Energin som frigörs vid radioaktiva sönderfall har många användningsområden såsom energiproduktion i kärnkraftverk. Läs sidorna 412-417 i läroboken.

Vi ska gå tillbaka till sommaren 1969 och titta på ett annat användningsområde:
”The Apollo 11 scientific experiments for deployment on the lunar surface... consists of two basic experiments: the passive seismic experiments package and the laser ranging retro-reflector... 
An isotopic heater system built into the passive seismometer experiment package which Apollo 11 astronauts will leave on the Moon will protect the seismic recorder during frigid lunar nights.
The Apollo Lunar Radioisotopic Heater, developed by the Atomic Energy Commission, will be the first major use of nuclear energy in a manned space flight mission. Each of the two heaters is fueled with about 1.2 ounces of plutonium 238.” 
NASA, Apollo 11 Lunar Landing Mission, Press kit, 1969 
Apollo 11 Passive seismic experiment package
Beräkna vilken effekt de två värmeaggregaten hade när de placerades på månytan? Vilken effekt borde de ha idag? Man har också använt polonium-210 för att hålla värmen i rymden. Vad är fördelen med plutonium-238?

(Du kan kontrollera ditt svar i NASAs dokument på sidan 154 eller i dokumentet nedan. Använd gärna www.periodictable.com för att hitta de data du behöver.)

Klicka för att förstora bilden

Måndagen den 22 september 2014

Vi fortsätter med den vetenskapliga rapport om halveringstiden för barium-137m. Repetera hur du skriver en vetenskaplig rapport genom att läsa Att redovisa naturvetenskapliga undersökningar innan du skrider till verket med att skriva din rapport. Vem som ska granska din rapport står i Checklista för granskning.

Måndagen den 15 september 2014

Hur kan du bestämma halveringstiden för ett radioaktivt preparat? Till ditt förfogande har du metastabilt barium-137 och ett GM-rör med tillhörande pulsräknare, som räknar antalet sönderfall i tiosekundersintervall. Det visar sig att även utan att ha preparatet i närheten så kommer GM-röret att registrera sönderfall. Hur tar du hänsyn till detta i ditt experiment?

Denna laboration kommer du att få redovisa i en rapport, som innan den lämnas in till mig ska granskas av en klasskompis (se Checklista för granskning). Senast måndagen den 29 september vill jag ha in både den första rapporten med kommentarerna från granskaren och den uppdaterade rapporten i pappersformat.

Onsdagen den 10 september 2014

Idag behandlar vi begreppen aktivitet och halveringstid. För åtta år sedan förgiftades den tidigare KGB-agenten Litvinenko med polonium-210 i London. Aktiviteten i hans kropp uppmättes till 2 GBq och han dog efter tre veckor. Hur mycket polonium fick han i sig? Hur stor är poloniumaktiviteten i hans kropp idag?

Läs sidorna 405-410 och arbeta därefter med uppgifter enligt planeringen.

Onsdagen den 3 september 2014

Läxa till idag var att titta på nedanstående filmer. En av filmerna berättar bland annat om hur Ernest Rutherford upptäcker syre i en glasburk med kväve efter att han utsatt den för alfastrålning. Idag pratar vi kärnreaktioner och att massa kan omvandlas till energi och att energi kan omvandlas till massa. Vi studerar alfa-, betaminus- och betaplus-sönderfall. Läs sidorna 397-403 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Filmer:
Vetenskap - Atom: Upptäckten (25 minuter)
Vetenskap - Atom: Striden (28 minuter)
Vetenskap - Atom: Det innersta (25 minuter)
Sök atom på www.ne.se. Filmerna hittar du via länken UR-program när du är inloggad. Om du vill titta på filmerna hemifrån så skapar du en egen inloggning när du är på plats i skolan.

Måndagen den 1 september 2014

Mysteriet med massan som försvann. Tillsammans undersöker vi genomsnittsmassan hos grundämnenas nukleoner. Läs sidorna 393-397 i fysikboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Onsdagen den 27 augusti 2014

Vi tittar på energinivådiagrammet för väte och listar ut vilken energiövergång den röda linjen i dess emissionsspektrum kommer från. Vad består atomen av och vad är skillnaden är på nukleon och nuklid. Läs sidorna 388-390 i fysikboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Måndagen den 25 augusti 2014

Välkomna tillbaka efter sommarlovet. Höstens stora ämnesområde är kärnfysik och idag kommer vi att ta oss in mot atomens kärna och börjar med att titta lite närmare på vad som händer i elektronskalen. Läs sidorna 367-369 och 385-387 i fysikboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Måndagen den 9 juni 2014

Sista fysiklektionen innan sommarlovet. På onsdagen denna vecka kommer ni att få kompensationsledigt och på torsdagen är det ingen lektion på grund av studentutsläppet.

Prioriteringsordning för ditt arbete:
 1. Utvärdering av fysikkursen.
 2. Lämna in instuderingsuppgifter "Klimat och väder" (se It's learning)
 3. Lämna in instuderingsuppgifter "Energiförsörjning" (se It's learning)
 4. Korrigera laborationer om någon ännu inte är godkänd.
 5. Analys av de fem fysikproven (se It's learning)
 6. Du kan då välja mellan att repetera eller att gå vidare med mer utmanande uppgifter (se Repetitionsmappen på It's learning). 
 7. Ta fram bedömningsöversikten och gå igenom status med Susanne när du känner dig klar med ovanstående.

Torsdagen den 5 juni 2014

Vi fortsätter nu att arbeta klart med detta läsårs fysik enligt planeringen.

Onsdagen den 4 juni 2014

Föreläsning: Väderkartans symboler (Emma K och Emelie)
Föreläsning: Solkraft (Elsa W och Johan)
Föreläsning: Vågkraft (Gabriel och Daniel)
Föreläsning: Värmemaskiner (Kamyab)

Därmed var vi klara med våra miniföreläsningar. Vi fortsätter nu att arbeta klart med detta läsårs fysik enligt planeringen så att vi är väl förberedda inför hösten.

Måndagen den 2 juni 2014

Föreläsning: Biobränsle (Lina och Adam)
Föreläsning: Kärnkraft (Elias N och Ebba)
Föreläsning: Värmepumpar (Eliot och Nora)

Arbete med klimat, väder och energiförsörjning.

Onsdagen den 21 maj 2014

Föreläsning: Vattenkraft (Ludvig och Josefin)
Föreläsning: Vindkraft (Elsa S och Thea)

Därefter arbetar vi vidare med klimat, väder och energiförsörjning.

Måndagen den 19 maj 2014

Arbete med klimat, väder och energiförsörjning.

Torsdagen den 15 maj 2014

Föreläsning: Vad är en väderstation? (Erik och Alice G)
Föreläsning: Matematik och väderprognoser (Max och Patrik)

Därefter arbetar vi vidare med klimat, väder och energiförsörjning.

Måndagen den 12 maj 2014

Vi arbetar vidare med "Klimat och väder" och "Energiförsörjning". Dags att förbereda era miniföreläsningar.

Torsdagen den 8 maj 2014

Vi arbetar vidare med våra teman "Klimat och väder" och "Energiförsörjning". Ni kommer att få hålla ett kort föredrag om ett ämne som ansluter till detta. Vi börjar med de första föredragen om en vecka. Meddela mig vad du vill prata om här.

Onsdagen den 7 maj 2014

Dags att analysera förra veckans fysikprov.
 1. Skriv ner din analys i "Prov 5 - Analys" (se It´s learning).
 2. Korrigera laborationer om någon saknas (se Bedömningar).
 3. Arbeta med "Tema Klimat och väder" (se It's learning)

Måndagen den 5 maj 2014

Idag är det dags att göra klart de laborationer som ännu inte är godkända i fysiken.  Om du har något kvar så går du till D42 och D43 efter det nationella provet i svenska.

Onsdagen den 30 april 2014

Prov på elektricitet 8.20-9.50 i aulan. Ta med penna, sudd och räknare. Formelsamling och provuppgifter får du på plats.

Tisdagen den 29 april 2014

Min kollega Ulrika finns tillgänglig i D43 mellan 16.00-17.00 om ni har fler frågor inför morgondagens prov.

Måndagen den 28 april 2014

Vi går igenom diagnosuppgifterna och repeterar med hjälp av de tre uppgifter som finns på It's learning (se Repetitionsuppgifter Elektricitet).

Torsdagen den 24 april 2014

Vi börjar med en diagnos om elektriska kretsar. Fyll i dina svar här. Sedan finns det tillgång till all laborationsutrustning om du behöver komplettera någon laboration och därefter fortsätter du att repetera elektriciteten inför nästa veckas prov.


Onsdagen den 23 april 2014

Välkomna tillbaka efter påsklovet. Idag sammanfattar vi elektriciteten och börjar sedan på repetitionsuppgifterna enligt planeringen.

Torsdagen den 10 april 2014

Hur fungerar elektriska fält och potential i praktiken? Hämta instruktionen L13 Elektriska fält och potential i Dokument.  Individuell inlämning via It's learning.

Påskens stora utmaning: Hämta spelet Electric field hockey och få pucken i mål med hjälp av elektriska fält.

Electric field hockey

Måndagen den 7 april 2014

Elektriska fält och potential. Läs sidorna  327-336 i fysikboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Onsdagen den 2 april 2014

Varför blir batterier varma när man använder dem? Hur beräknar man effektförbrukningen i elektriska komponenter? Detta tar vi reda på idag.

Torsdagen den 27 mars 2014

Idag får ni tid att slutföra laborationen om ohms lag och att arbeta med uppgifter enligt planeringen. Dessutom kommer vi att påbörja ett moment där alla ska visa att man kan koppla upp en krets och göra mätningar med voltmeter och amperemeter. Detta moment fortsätter vi med nästa lektion.

Onsdagen den 26 mars 2014

I måndags började vi att koppla elektriska kretsar och idag går vi vidare med mer komplexa kretsar. Läs sidan 307-315 i fysikboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Måndagen den 24 mars 2014

Vi studerar sambandet mellan spänning och ström. Hämta instruktionen L11 Ohms lag i Dokument. Alla gör sina egna tabeller och diagram och formulerar sina slutsatser. Inlämning via It's learning senast nästa måndag.

Torsdagen den 20 mars 2014

Många deltar idag i kängurutävlingen i matematik som går av stapeln i aulan 8.30-9.30. Den som inte deltar i tävlingen har fysik med mig 8.20-9.40 i D43 tillsammans med Na1cd. På denna fysiktimme får du arbeta med de saker som du inte hunnit med tidigare.

På eftermiddagen har vi fysik som vanligt och då kommer vi att prata om ström, spänning och resistans och sambandet mellan dessa storheter. Läs sidorna  297-305 i fysikboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Onsdagen den 19 mars 2014

I dag är det dags att undersöka laddningar. Hämta instruktionen L10 Laddning i Dokument. Alla formulerar svaren på frågorna i sitt eget dokument och lämnar in via It's learning senast nästa onsdag.

Måndagen den 17 mars 2014

Elektricitet är dagens ämne. Läs sidorna 286-295 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen. Här hittar du en genomgång av laddningar och elektriska krafter.

Torsdagen den 13 mars 2014

Idag är det dags att analysera provet och se över laborationsrapporterna.
 1. Skriv ner din provanalys i It´s learning "Prov 4 - Analys".
 2. Planera in laborationer om någon saknas (se Bedömningar).
 3. Individuellt fysikutvecklingssamtal med Susanne.
 4. Extrauppgift Värmeberäkning av tillbyggnad

Onsdagen den 5 mars 2014

Prov på tryck, värme och temperatur 8.20-9.40 i aulan. Ta med penna, sudd och räknare. Formelsamling och provuppgifter får du på plats.

Måndagen den 3 mars 2014

Repetitionsuppgifter fortsättning. Vi försöker också att lista ut vilken vätska det är i ett glasrör (den röda vätskan är färgat vatten).
Glasrör med två olika vätskor

Torsdagen den 27 februari 2014

Repetitionsuppgifter på tryck enligt planeringen. Dessutom tittar vi på förra seklets giganter i luften. Hur mycket last kunde en zeppelinare frakta och vad var det som hände med LZ 129 Hindenburg?
LZ 126 anländer till Lakehurst utanför New York.
Fakta och film om LZ 129 Hindenburg samt beräkning av luftskeppets bruttovikt:
Klicka på bilden för att förstora texten...

Onsdagen den 26 februari 2014

Repetitionsuppgifter på värme och temperatur enligt planeringen.

Måndagen den 24 februari 2014

Gör klart laborationen och de tillhörande uppgifterna som vi började på torsdagen innan sportlovet. Lämna in häftet till Susanne när du är klar och fortsätt sedan med repetitionsuppgifter. Senast på torsdag denna vecka ska häftet lämnas in.