2014-12 Na2cd Fysik 1

Planering
Kursmål och betygskriterier
Kursdokument
Bedömningar

Onsdagen den 14 januari 2015

Kursens sista lektion. Idag får ni resultaten från provbanksprovet och ett individuellt betygssamtal.

Onsdagen den 16 december 2014

Prov i Fysik 1 klockan 8.30–12.30 i KB22. Ta med penna, sudd, linjal och räknare. Prov, inskrivningspapper och formelsamling får du på plats. Lektioner enligt schema från 13.30.

Nästa fysiklektion är den 15 januari och det är också den sista lektionen i kursen Fysik 1. Då kommer ni att få titta på era prov och ha ett betygssamtal. Veckan därefter blir det Fysik 2! Vi ses men nu i nya grupper eftersom sex fysikgrupper blir till fem fysikgrupper.

Torsdagen den 11 december 2014

Repetition. Allt repetitionsmaterial finns på It's learning. Detaljerade instruktioner finns i dokumentet Repetition inför slutprov som ligger i mappen Repetition. 

Onsdagen den 10 december 2014

Repetition. Arbeta särskilt med uppgiften planeringslaboration i Provuppgifter Fysik 1.

Måndagen den 8 december 2014

Repetition av elektricitet 11.20–12.00 i D43. Kan du identifiera innehållet i våra svarta lådor?

Studiebesök på Medicinsk strålningsfysik på Lunds Universitetssjukhus. Vi samlas 15.25 på Klinikgatan 5 utanför entrén till strålbehandlingshuset (se karta nedan).

15.30-15.40 Introduktion och lite info om sjukhusfysikerutbildningen och yrket
15.45-16.10 Presentation om nuklearmedicin
16.10-16.30 Rundvisning på isotopterapiavdelningen
16.30-17.10 Presentation om magnetresonanstomografi (MR)
17.10-17.45 Presentation om och rundvandring på strålbehandlingen.

Klicka för att förstora

Klicka för att förstora

Torsdagen den 4 december 2014

Repetition av elektricitet. Går det att använda en lampa från ljusstaken till julgransbelysningen?

Onsdagen den 3 december 2014

Repetition av Tryck och värme. Denna gång fokuserar vi på tryck i olika former med hjälp av följande tre uppgifter.

Vi har tre stycken likadana ballonger. En är fylld med luft, en med koldioxid och en med vätgas. När vi släpper ballongerna svävar en upp mot taket och de andra faller sakta mot golvet, dock olika snabbt. Vilken ballong är vilken? Rita krafterna som verkar på de tre ballongerna.

Vi kör ut vår bil från ett uppvärmt garage (15 °C) en kall vinterdag. Ute är det –15 °C. När bilen stått ute ett tag är trycket i däcken bara 215 kPa. Varför har trycket minskat? Vilket tryck hade däcken när bilen var i garaget? Anta att volymen är konstant.

Hur stor är densiteten för en träkloss som flyter i vatten? Du har tillgång till en träkloss, en mm-graderad linjal och en skål med vatten.

Allt repetitionsmaterial finns på It's learning. Detaljerade instruktioner finns i dokumentet Repetition inför slutprov som ligger i mappen Repetition.

Måndagen den 1 december 2014

Repetition av tryck och värme. Vi bestämmer verkningsgraden hos en vattenkokare och räknar ut hur lång tid det skulle ta att koka bort en liter vatten med denna vattenkokare.

Torsdagen den 27 november 2014

Repetition av Energi och rörelsemängd. Vi beräknar hur stor effekt en vattenkraftstation med flödet 290 kubikmeter per sekund och fallhöjden 97,5 m ger om verkningsgraden är 90%.

Sedan funderar vi vidare på hur långt man glider iväg om man står på ett par skridskor och avlossar en älgstudsare. Vad behöver du mer för att kunna uppskatta sträckan? Det går bra att leta upp de uppgifter du behöver på nätet eller att fråga Susanne.

Torsdagen den 13 november 2014

Repetition av Kraft och rörelse. Denna lektion har vi fokus på krafter. Om vi kan ta reda på vilka krafter ett föremål påverkas av så kan vi förutsäga hur det kommer att röra sig och vice versa. Vi diskuterar krafter på uppkastade bollar, glidande isbitar, klossar på lutande plan och på personer i hissar.

Nästa vecka försvinner onsdagslektionen på grund av kompensationsledigt efter öppet hus och på torsdagen är det D-dag. Vi ses igen veckan därpå.

Onsdagen den 12 november 2014

Repetition av Kraft och rörelse. Idag tittar vi på hur vi kan ta reda på utgångshastigheten för en boll som vi kastar upp om vi har ett sträcka-tid-diagram för rörelsen. Det visar sig att vi kan lösa uppgiften på många olika sätt. Vi kan exempelvis titta på kurvans lutning i diagrammet eller ta reda på den matematiska formeln s(t) och derivera eller använda energiprincipen.

Torsdagen den 6 november 2014

Repetition av fysikens grunder och analys av gårdagens prov. Skriv in din analys på It´s learning så kommer jag att komplettera med mina iakttagelser.

Onsdagen den 5 november 2014

Kärnfysikprov. Vi skriver denna gång i D01 och skrivtiden är 9.20–10.50. Ta med penna, sudd och räknare. Prov, kladdpapper och formelsamling får du på plats.

Torsdagen den 23 oktober 2014

Vi fortsätter att repetition av kärnfysik.

Onsdagen den 22 oktober 2014

Repetition av kärnfysik. På It's learning finns repetitionsinstruktioner, sammanfattningar och extra uppgifter.

Torsdagen den 16 oktober 2014

Våren 1986 går larmet om en radioaktiv läcka på Forsmark. Det visar sig att strålningen inte kommer från Forsmark utan från det ryska kärnkraftverket i Tjernobyl. Idag skulle jag vilja att ni uppskattar hur mycket cesium-137 som hamnade i Sverige med hjälp av denna artikel. Fortsätt med repetitionsuppgifterna när du är klar med detta.

Onsdagen den 15 oktober 2014

Idag studerar vi relativitetsteori och partikelfysik. Se instruktioner i dokumentet Tema relativitet och partiklar på It's learning. Svaren på instuderingsuppgifterna lämnar du in på It's learning.

Torsdagen den 9 oktober 2014

Denna lektion ägnar vi åt problemlösning inom kärnfysikområdet. Vi går igenom gårdagens uppgift som gick ut på att beräkna den stråldos som Litvinenko utsattes för.

Onsdagen den 8 oktober 2014

De medicinska tillämpningarna är många vad det gäller kärnfysik. Vi tar idag upp datortomografi, gammakameror, PET och magnetkameror. Läs sidorna 438-444 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Gör en uppskattning av hur stor absorberad dos och hur stor ekvivalent dos den före detta KGB-agenten Litvinenko utsattes för (aktiviteten från Po-210 i hans kropp uppmättes till 2 GBq).

Onsdagen den 1 oktober 2014

Vad är det för skillnad på fission och fusion? Vi pratar kärnvapen och kärnkraftverk. Läs sidorna 427-433 och 435–436 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Torsdagen den 25 september 2014

Människan har alltid utsatts för en viss mängd strålning från marken och rymden. Hur påverkar strålning vår kropp? Läs sidorna 419-424 i läroboken och arbeta med uppgift enligt planering.

Onsdagen den 24 september 2014

Idag är det dags att lämna in den vetenskapliga rapporten. Jag vill ha in både versionen som granskats av din klasskompis och din förbättrade version (båda versionerna på papper).

Vad händer när strålning möter materia? Energin som frigörs vid radioaktiva sönderfall har många användningsområden såsom energiproduktion i kärnkraftverk. Läs sidorna 412-417 i läroboken.

Vi ska gå tillbaka till sommaren 1969 och titta på ett annat användningsområde:
”The Apollo 11 scientific experiments for deployment on the lunar surface... consists of two basic experiments: the passive seismic experiments package and the laser ranging retro-reflector... 
An isotopic heater system built into the passive seismometer experiment package which Apollo 11 astronauts will leave on the Moon will protect the seismic recorder during frigid lunar nights.
The Apollo Lunar Radioisotopic Heater, developed by the Atomic Energy Commission, will be the first major use of nuclear energy in a manned space flight mission. Each of the two heaters is fueled with about 1.2 ounces of plutonium 238.” 
NASA, Apollo 11 Lunar Landing Mission, Press kit, 1969 
Apollo 11 Passive seismic experiment package
Beräkna vilken effekt de två värmeaggregaten hade när de placerades på månytan? Vilken effekt borde de ha idag? Man har också använt polonium-210 för att hålla värmen i rymden. Vad är fördelen med plutonium-238?

(Du kan kontrollera ditt svar i NASAs dokument på sidan 154 eller i dokumentet nedan. Använd gärna www.periodictable.com för att hitta de data du behöver.)

Klicka för att förstora bilden

Torsdagen den 18 september 2014

Halva gruppen är på läger i Hörjel och den andra halvan arbetar vidare med sin vetenskapliga rapport om halveringstiden för barium-137m.

Torsdagen den 11 september 2014

Vi fortsätter med laborationen vi gjorde igår. Repetera hur du skriver en vetenskaplig rapport genom att läsa Att redovisa naturvetenskapliga undersökningar innan du skrider till verket med att skriva din rapport. Vem som ska granska din rapport står i Checklista för granskning.

Onsdagen den 10 september 2014

Hur kan du bestämma halveringstiden för ett radioaktivt preparat? Till ditt förfogande har du metastabilt barium-137 och ett GM-rör med tillhörande pulsräknare, som räknar antalet sönderfall i tiosekundersintervall. Det visar sig att även utan att ha preparatet i närheten så kommer GM-röret att registrera sönderfall. Hur tar du hänsyn till detta i ditt experiment?

Denna laboration kommer du att få redovisa i en rapport, som innan den lämnas in till mig ska granskas av en klasskompis (se Checklista för granskning). Innan den 24 september vill jag ha in både den första rapporten med kommentarerna från granskaren och den uppdaterade rapporten i pappersformat.

Torsdagen den 4 september 2014

Idag behandlar vi begreppen aktivitet och halveringstid. För åtta år sedan förgiftades den tidigare KGB-agenten Litvinenko med polonium-210 i London. Aktiviteten i hans kropp uppmättes till 2 GBq och han dog efter tre veckor. Hur mycket polonium fick han i sig? Hur stor är poloniumaktiviteten i hans kropp idag?

Läs sidorna 405-410 och arbeta därefter med uppgifter enligt planeringen.

Onsdagen den 3 september 2014

Läxa till idag var att titta på nedanstående filmer. En av filmerna berättar bland annat om hur Ernest Rutherford upptäcker syre i en glasburk med kväve efter att han utsatt den för alfastrålning. Idag pratar vi kärnreaktioner och att massa kan omvandlas till energi och att energi kan omvandlas till massa. Vi studerar alfa-, betaminus- och betaplus-sönderfall. Läs sidorna 397-403 och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Filmer:
Vetenskap - Atom: Upptäckten (25 minuter)
Vetenskap - Atom: Striden (28 minuter)
Vetenskap - Atom: Det innersta (25 minuter)
Sök atom på www.ne.se. Filmerna hittar du via länken UR-program när du är inloggad. Om du vill titta på filmerna hemifrån så skapar du en egen inloggning när du är på plats i skolan.

Torsdagen den 28 augusti 2014

Mysteriet med massan som försvann. Tillsammans undersöker vi genomsnittsmassan hos grundämnenas nukleoner. Läs sidorna 393-397 i fysikboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Onsdagen den 27 augusti 2014

Vi tittar på energinivådiagrammet för väte och listar ut vilken energiövergång den röda linjen i dess emissionsspektrum kommer från. Vad består atomen av och vad är skillnaden är på nukleon och nuklid. Läs sidorna 388-390 i fysikboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Torsdagen den 21 augusti 2014

Välkomna tillbaka efter sommarlovet. Höstens stora ämnesområde är kärnfysik och idag kommer vi att ta oss in mot atomens kärna och tittar först lite närmare på vad som händer i elektronskalen. Läs sidorna 367-369 och 385-387 i fysikboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Torsdagen den 12 juni 2014

Sista fysiklektionen innan sommarlovet. Vi fortsätter nu att arbeta klart med detta läsårs fysik enligt planeringen.

Arbete enligt prioriteringslista.
 1. Utvärdering av fysikkursen.
 2. Lämna in instuderingsuppgifter "Klimat och väder" (se It's learning)
 3. Lämna in instuderingsuppgifter "Energiförsörjning" (se It's learning)
 4. Korrigera laborationer om någon ännu inte är godkänd.
 5. Analys av de fem fysikproven (se It's learning)
 6. Du kan då välja mellan att repetera eller att gå vidare med mer utmanande uppgifter (se Repetitionsmappen på It's learning). 
 7. Ta fram bedömningsöversikten och gå igenom status med Susanne när du känner dig klar med ovanstående.

Tisdagen den 10 juni 2014

Utvärdering och slutförande av detta läsårs fysikarbete.

Torsdagen den 5 juni 2014

Föreläsning: Solkraft (Lina och Simon)
Föreläsning: Värmemaskiner (Anton och Jakob)

Fortsatt arbete med klimat, väder och energiförsörjning.

Fredagen den 23 maj 2014

Föreläsning: Biobränsle (Barbro och Alma)
Föreläsning: Vågkraft (Elias Å)

Arbete med klimat, väder och energiförsörjning.

Torsdagen den 22 maj 2014

Föreläsning: Vattenkraft (Dikte)

Därefter arbetar vi vidare med "Klimat och väder", "Energiförsörjning" och repetition enligt instruktioner.

Tisdagen den 20 maj 2014

Föreläsning: Vindkraft (Emanuel)

Därefter arbetar vi vidare med "Klimat och väder", "Energiförsörjning" och repetition enligt instruktioner.

Fredagen den 16 maj 2014

Föreläsning: Vad är en väderstation? (Emma och Jennifer)
Föreläsning: Fossila bränslen (Therese och Love)
Föreläsning: Kärnkraft (Alice H)

Därefter arbetar vi vidare med "Klimat och väder" och "Energiförsörjning".

Torsdagen den 15 maj 2014

Föreläsning: Matematik och väderprognoser (Markus och Björn)
Föreläsning: Väderkartans symboler (Alice T och Sofia)

Därefter arbetar vi vidare med "Klimat och väder" och "Energiförsörjning".

Tisdagen den 13 maj 2014

Vi arbetar vidare med "Klimat och väder" och "Energiförsörjning".

Fredagen den 9 maj 2014

Dags att analysera förra veckans fysikprov och sedan fortsätter vi enligt nedan:
 1. Skriv ner din analys i "Prov 5 - Analys" (se It´s learning).
 2. Korrigera laborationer om någon behöver uppdateras (se Bedömningar).
 3. Arbeta med tema "Klimat och väder" och "Energiförsörjning" (se It's learning). Ni kommer att få hålla ett kort föredrag om ett ämne som ansluter till detta. Vi börjar med de första föredragen om en vecka. Meddela mig vad du vill prata om här.

Måndagen den 5 maj 2014

Idag är det dags att göra klart de laborationer som ännu inte är godkända i fysiken.  Om du har något kvar så går du till D42 och D43 efter det nationella provet i svenska.

Onsdagen den 30 april 2014

Prov på elektricitet 8.20-9.50 i aulan. Ta med penna, sudd och räknare. Formelsamling och provuppgifter får du på plats.

Tisdagen den 29 april 2014

Vi repeterar med hjälp av de tre uppgifter som finns på It's learning (se Repetitionsuppgifter Elektricitet).

Min kollega Ulrika finns tillgänglig för fysikstöd i D43 mellan 16.00-17.00 om ni har fler frågor inför morgondagens prov.

Fredagen den 25 april 2014

Laborationer och repetitionsuppgifter enligt planeringen.

Torsdagen den 24 april 2014

Vi börjar med en diagnos om elektriska kretsar. Fyll i dina svar här. Sedan finns det tillgång till all laborationsutrustning om du behöver komplettera någon laboration och därefter fortsätter du att repetera elektriciteten inför nästa veckas prov.

Tisdagen den 22 april 2014

Välkomna tillbaka efter påsklovet. Idag sammanfattar vi elektriciteten och börjar sedan på repetitionsuppgifterna enligt planeringen.

Fredagen den 11 april 2014

Hur fungerar elektriska fält och potential i praktiken? Hämta instruktionen L13 Elektriska fält och potential i Dokument.  Individuell inlämning via It's learning.

Torsdagen den 10 april 2014

Vi studerar den elektriska lägesenergin i en krets och inför därmed begreppet potential. Läs sidorna 333-336 i fysikboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Tisdagen den 8 april 2014

Idag diskuterade vi öppna och slutna kretsar. Att en krets måste vara sluten för att det ska flyta en ström visar denna film. Vi pratade också om elektriska fält och vad som händer när blixten träffar en bil. Läs sidorna 327-332 i fysikboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Påskens stora utmaning: Hämta spelet Electric field hockey och få pucken i mål med hjälp av elektriska fält.
Electric field hockey

Tisdagen den 1 april 2014

Varför blir batterier varma när man använder dem? Hur beräknar man effektförbrukningen i elektriska komponenter? Detta tar vi reda på idag.

Fredagen den 28 mars 2014

Idag får ni tid att slutföra laborationen om ohms lag och att arbeta med uppgifter enligt planeringen. Dessutom kommer vi att påbörja ett moment där alla ska visa att man kan koppla upp en krets och göra mätningar med voltmeter och amperemeter. Detta moment fortsätter vi med nästa lektion.

Torsdagen den 27 mars 2014

I fredags började vi att koppla elektriska kretsar och idag går vi vidare med mer komplexa kretsar. Läs sidan 307-315 i fysikboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen. Ni får också tid att arbeta vidare med laborationen om Ohms lag.

Fredagen den 21 mars 2014

Vi studerar sambandet mellan spänning och ström. Hämta instruktionen L11 Ohms lag i Dokument. Alla gör sina egna tabeller och diagram och formulerar sina slutsatser. Inlämning via It's learning senast nästa fredag.

Torsdagen den 20 mars 2014

Många deltar idag i kängurutävlingen i matematik som går av stapeln i aulan 8.30-9.30. Den som inte deltar i tävlingen har fysik med mig 8.20-9.40 i D43 tillsammans med Na1dd. På denna fysiktimme får du arbeta med de saker som du inte hunnit med tidigare.

Tisdagen den 18 mars 2014

Vad är ström, spänning och resistans och finns det något samband mellan dessa storheter? Läs sidorna  297-305 i fysikboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen.

Tisdagen den 11 mars 2014

I dag är det dags att undersöka laddningar. Hämta instruktionen L10 Laddning i Dokument. Alla formulerar svaren på frågorna i sitt eget dokument och lämnar in via It's learning senast nästa tisdag.

Fredagen den 7 mars 2014

Elektricitet är dagens ämne. Läs sidorna 286-295 i läroboken och arbeta med uppgifter enligt planeringen. Vi provade att ladda upp både Frida och Barbro med bandgeneratorn utan någon synlig effekt, med Markus gick det dock bättre...
Hårresande fysik

Torsdagen den 6 mars 2014

Idag är det dags att analysera gårdagens prov och se över laborationsrapporterna.
 1. Skriv ner din provanalys i It´s learning "Prov 4 - Analys".
 2. Planera in laborationer om någon saknas (se Bedömningar).
 3. Individuellt fysikutvecklingssamtal med Susanne.
 4. Extrauppgift Värmeberäkning av tillbyggnad

Onsdagen den 5 mars 2014

Prov på tryck, värme och temperatur 8.20-9.40 i aulan. Ta med penna, sudd och räknare. Formelsamling och provuppgifter får du på plats.

Tisdagen den 4 mars 2014

Repetitionsuppgifter fortsättning.

Fredagen den 28 februari 2014

Repetitionsuppgifter på tryck enligt planeringen. Dessutom tittar vi på förra seklets giganter i luften. Hur mycket last kunde en zeppelinare frakta och vad var det som hände med LZ 129 Hindenburg?
LZ 126 anländer till Lakehurst utanför New York.
Fakta och film om LZ 129 Hindenburg samt beräkning av luftskeppets bruttovikt:
Klicka på bilden för att förstora texten...

Torsdagen den 27 februari 2014

Vi fortsätter med repetitionsuppgifterna på värme och temperatur.

Tisdagen den 25 februari 2014

Idag gör vi klart laborationen och uppgifterna som handlar om specifik värmekapacitet. Lämna in häftet till Susanne när du är klar och fortsätt sedan med repetitionsuppgifter enligt planeringen. Häftet lämnas in till Susanne senast på fredag.